เก่งภาษาไทย เล่ม ๕ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวกลม)

ฝึกอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับเด็ก ตรงตามหลักสูตรใหม่
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

40.00 บาท

38.00 บาท

"คุณประหยัดไป 2.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาไทย เล่ม ๕ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวกลม)

เก่งภาษาไทย เล่ม ๕ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวกลม)

แบบฝึกอ่านและเขียน ชุด "เก่งภาษาไทย" เล่ม ๕ นี้ จัดทำขึ้นสำหรับเด็กที่กำลังหัดเขียนและหัดอ่านภาษาไทย หรือเด็กในระดับชั้นอนุบาลและประถมต้น รวมถึงครู หรือผู้ปกครองจะได้นำไปใช้ในการเตรียมตัวเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล หรือเรียนต่อในระดับประถมต้น ในวิชาภาษาไทย เพราะแบบฝึกในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กในทุกวัยและทุกระดับชั้น

จุดมุ่งหมายที่สำคัญนอกจากจะให้เด็กได้ใช้เป็นแบบฝึกเขียนเพื่อให้มีลายมือที่สวยงามแล้ว ยังให้เด็กได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆ กันด้วย โดยในเล่มที่ ๕ นี้จะเน้นคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เป็นอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ผสมกับสระ และผันวรรณยุกต์ คำที่มีอักษรนำ คำควบกล้ำ โดยแบบฝึกทุกแบบจะมีความยากง่ายไปตามลำดับขั้น

ผู้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาไทย เล่ม ๕ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวกลม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาไทย เล่ม ๕ (อักษรไทยแบบหัวกลมตัวกลม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว