ASEAN ATLAS แผนที่ความรู้อาเซียน

เรียนรู้ข้อมูลสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านผ่านแผนที่
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

89.00 บาท

84.55 บาท

"คุณประหยัดไป 4.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ASEAN ATLAS แผนที่ความรู้อาเซียน

ASEAN ATLAS แผนที่ความรู้อาเซียน

ส่งเสริมทักษะสำคัญต่างๆ ให้แก่เด็กไทย ผ่านข้อมูลเบื้องต้นของอาเซียนแบบภาพรวม ทักษะทางภูมิศาสตร์ (Geographical Skill) ทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Methodology) ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทักษะการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)ข้อมูลเพิ่มเติม : ASEAN ATLAS แผนที่ความรู้อาเซียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ASEAN ATLAS แผนที่ความรู้อาเซียน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว