พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เป็นความรักที่สร้างความสุขสำราญที่ร่มเย็นอย่างถ้วนหน้าทั้งในราชสำนัก และพระราชอาณาจักร จนยากจะหาความรักของพระมหากษัตริย์ชาติใดเสมอเหมือน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

495.00 บาท

420.75 บาท

"คุณประหยัดไป 74.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดิน และประชาชน ทำให้ประเทศสยาม (ไทย) เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนี้พระราชกิจอันเนื่องมาจากความรักที่พระองค์ทรงเป็นพระราชสวามีที่ปฏิบัติต่อพระมเหสีและพระราชโอรสพระราชธิดา พระประยูรญาติวงศ์ และ ขุนนาง ตลอดจนผู้ใกล้ชิดอย่างบริบูรณ์แล้ว พระองค์ยังเผื่อแผ่พระมหากรุณาธิคุณนั้นไปยังประชาชน เป็นความรักที่สร้างความสุขสำราญที่ร่มเย็นอย่างถ้วนหน้าทั้งในราชสำนัก และพระราชอาณาจักร จนยากจะหาความรักของพระมหากษัตริย์ชาติใดเสมอเหมือน


สารบัญ : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

  • พระนางแก้ว ผู้เป็นที่รักยิ่ง
  • พระสนมเอกคนแรกนอกราชบัลลังก์ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (แพ บุนนาค)
  • พระมเหสีลูกหลวง พระองค์แรกในราชบัลลังก์ พระองค์หญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี
  • "พระอัครชายาเธอ" พระองค์แรก พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
  • พระอัครชายาเธอ พระองค์ที่สอง พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค
  • "พระมเหสีลูกหลวง" พระองค์ที่สอง พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
  • "สมเด็จพระนางเจ้า" พระองค์แรก สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  • สมเด็จพระนางเจ้า พระองค์ที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
  • สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์แรก สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
  • "พระอัครชายาเธอ" พระองค์สุดท้าย พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
  • พระราชชายา พระองค์แรก เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
  • พระสนมเอก คนสุดท้ายในรัชกาลที่ ๕ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์
  • พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕

เนื้อหาปกหลัง : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พระองค์ทรงมีพระเมตตาโปรดปรานไปยังพระมเหสี พระสนม พระราชโอรสพระราชธิดา ตลอดจนพระประยูรญาติและขุนนางที่มีความรู้ความสามารถได้สนองงานพระราชกิจน้อยใหญ่อยู่เป็นนิจ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ซึ่งพากันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชภารกิจอันเป็นคุณต่อแผ่นดินสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ โดยพระองค์ทรงมีพระมเหสี และพระสนมอันเป็นที่รักทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นพระจริยวัตรของพระเจ้ากรุงสยาม ผู้เป็นพระราชสวามี ที่ทรงมีพระเมตตาโปรดปรานต่อนางผู้เป็นที่รักของพระองค์ เป็นสมเด็จพระบรมชนกที่ทรงรักและห่วงใยพระราชโอรสพระราชธิดา รวมไปถึงพระประยูรญาติวงศ์ที่ทรงให้ความรักดูแลอย่างเสมอหน้าและทรงเรียกใช้สนองงานอยู่เสมอ แม้จะพบกับความทุกข์เทวษในการสูญเสียพระขวัญแก้วขวัญพระทัยสักกี่ครั้งก็ตาม พระองค์ยังระลึกถึงพระทัยแห่งความรักนั้นอย่างไม่เสื่อมคลาย

ความรักจากพระราชหฤทัยของพระองค์นั้น เป็นความรักที่สร้างความเป็นเอกราชให้อาณาจักรสยามแห่งนี้สามารถดำรงประเทศได้ เป็นความรักที่สร้างความสุขสำราญที่ร่มเย็นอย่างถ้วนหน้าทั้งในราชสำนักและพระราชอาณาจักร จนยากที่จะหาความรักของพระมหากษัตริย์ชาติใดเสมอเหมือน พระเกียรติยศพระเจ้ากรุงสยามพระองค์นี้ได้แผ่พระราชสัมพันธไมตรีไปยังนานาประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในพระบุญญาธิการและพระราชอำนาจแห่งราชสำนักสยามอย่างแพร่หลาย

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญไทยข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชปฏิพัทธ์ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว