Psychology Of Crowds : จิตวิทยาฝูงชน

รู้ทันและเจาะลึกเบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองของภาคประชาชนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน บางครั้งก็ร่วมมือกัน รวมพลังขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่ม แต่บางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกัน จนเกิดกรณีพิพาท หรือศึกสงครามหนังสือจิตวิทยาฝูงชนเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหมู่ของคนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งความเป็นปัจเจกและการทำตามคนอื่น อิทธิพลที่มีต่อความคิด ความรู้สึกของคนทั้งหลาย จนเกิดการกระตุ้นให้คนจำนวนมากคล้อยตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่เป้าหมายบางอย่าง บางครั้งก็ทำไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม แต่บางครั้งก็ทำไปด้วยอคติ ความคิด ความเชื่อที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจิตวิทยาเป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ การทำความเข้าใจจิตใจของฝูงชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยผลักดันพลังฝูงชนไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อความสุขของสังคม และระงับยังยั้งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่การบ่อนทำลายความสงบ ความมั่นคงของส่วนรวม เพราะทุกชีวิตปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความมั่นคง นั่นหมายความว่าคนทุกคนในสังคม ต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน เข้าใจเรื่องของความคิด ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีสติ รู้ตัว ไม่ถูกยุยง ปลุกปั่น ชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
จำนวน :

1

225.00 บาท

179.00 บาท

"คุณประหยัดไป 46.00 บาท (20.44 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

รู้ทันและเจาะลึกเบื้องหลังการชุมนุมทางการเมืองของภาคประชาชนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน บางครั้งก็ร่วมมือกัน รวมพลังขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่ม แต่บางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกัน จนเกิดกรณีพิพาท หรือศึกสงครามหนังสือจิตวิทยาฝูงชนเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหมู่ของคนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งความเป็นปัจเจกและการทำตามคนอื่น อิทธิพลที่มีต่อความคิด ความรู้สึกของคนทั้งหลาย จนเกิดการกระตุ้นให้คนจำนวนมากคล้อยตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่เป้าหมายบางอย่าง บางครั้งก็ทำไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม แต่บางครั้งก็ทำไปด้วยอคติ ความคิด ความเชื่อที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจิตวิทยาเป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ การทำความเข้าใจจิตใจของฝูงชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยผลักดันพลังฝูงชนไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อความสุขของสังคม และระงับยังยั้งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่การบ่อนทำลายความสงบ ความมั่นคงของส่วนรวม เพราะทุกชีวิตปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความมั่นคง นั่นหมายความว่าคนทุกคนในสังคม ต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน เข้าใจเรื่องของความคิด ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีสติ รู้ตัว ไม่ถูกยุยง ปลุกปั่น ชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว