Psychology Of People : จิตวิทยาประชาชน

เจาะลึกเบื้องหลังความคิดของประชาชนอย่างรากลึกหนังสือจิตวิทยาประชาชนเล่มนี้ จะพาผู้อ่านทุกท่านเจาะลึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ ความเป็นการก่อร่างสร้างอารยธรรม รวมไปถึงทำการเจาะลึกความคิดจิตใจของประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนจะพาผู้อ่านอ่านจิตใจของผู้คนในประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา และผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความคิดของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีที่ว่า ผู้คนในยุคปัจจุบันล้วนแล้วได้รับมรดกทางความคิดในอดีตนี่ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านทุกท่านไม่ควรพลาดทั้งปวง
จำนวน :

1

รายละเอียด

เจาะลึกเบื้องหลังความคิดของประชาชนอย่างรากลึกหนังสือจิตวิทยาประชาชนเล่มนี้ จะพาผู้อ่านทุกท่านเจาะลึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ ความเป็นการก่อร่างสร้างอารยธรรม รวมไปถึงทำการเจาะลึกความคิดจิตใจของประชาชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนจะพาผู้อ่านอ่านจิตใจของผู้คนในประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา และผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความคิดของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีที่ว่า ผู้คนในยุคปัจจุบันล้วนแล้วได้รับมรดกทางความคิดในอดีตนี่ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านทุกท่านไม่ควรพลาดทั้งปวง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว