ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้แก้ปัญหา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สำหรับหนังสือเล่มนี้กองบรรณาธิการได้จัดทำให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ผู้เขียนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การออกแบบแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจ และทบทวนความรู้ผ่านแบบฝึกหัดท้ายบท

เหมาะสำหรับทบทวนความรู้เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานจำเป็นก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เนื้อหาใหม่ของแต่ละบท ให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาใช้แก้ปัญหา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์


สารบัญ : ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

  • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่ 2 การบวก การลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • บทที่่ 3 การคูณ การหาร
  • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  • บทที่ 5 เวลา
  • บทที่ 6 เศษส่วน
  • บทที่ 7 ทศนิยม
  • บทที่ 8 มุม
  • บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล
  • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบท้ายบท


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว