พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

ผู้เขียน: กฤชกร เพชรนอก

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , พจนานุกรม

0 (0) เขียนรีวิว

265.50 บาท

295.00 บาท ประหยัด 29.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 30 คะแนน

รวบรวมคำศัพท์ปัจจุบัน คำอธิบายความหมายชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย < แสดงน้อยลง รวบรวมคำศัพท์ปัจจุบัน คำอธิบายความหมายชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com 31st Year Aniversary ลด 10%

265.50 บาท

295.00 บาท
295.00 บาท
ประหยัด 29.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 30 คะแนน

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com 31st Year Aniversary ช้อปครบ 2 เล่มลด 15%*
จำนวนหน้า
528 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.5 x 21 x 2.6 CM
น้ำหนัก
0.596 KG
บาร์โค้ด
9786162137754

รายละเอียด : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ของสํานักพิมพ์สกายบุ๊กส์ รวบรวมคําศัพท์ที่เยาวชนไทยควรรู้เพื่อการอ่านหนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และสิ่งพิมพ์อื่นๆ มีคําอธิบายความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้คํา มีภาพประกอบคําศัพท์บางคําเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวชนจะนําคําศัพท์ไปใช้ในการศึกษาสาระการเรียนรู้ได้ทุกระดับชั้น และใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คําศัพท์ในหนังสือพจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน เรียงตามลําดับตัวอักษร ก-ฮ มีอักษรย่อในวงเล็บเพื่อบอกภาษาเดิม เช่น (จ.) ภาษาจีน (ญ.) ภาษาญี่ปุ่น (อ.) ภาษาอังกฤษ และมีอักษรย่อบอกหน้าที่ของคําศัพท์นั้น ๆ ได้แก่ ก. คือ คํากริยา น. คือ คํานาม ส. คือ คําสรรพนาม ว. คือ คําวิเศษณ์ นอกจากนี้ ยังมี QR-Code “คําไทยที่มักใช้ผิด มักอ่านผิด” รวบรวมคําซึ่งผู้ใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่ก็ยังเขียนผิดได้ จึงรวบรวมจัดเรียงคําที่มักใช้ผิดหรืออ่านผิดไว้ตามลําดับตัวอักษร อธิบายความหมายที่ถูกต้องเพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์มากที่สุด ตอนท้ายมี “แบบทดสอบความรู้ภาษาไทย” เพื่อประลองความรู้ภาษาไทย พร้อมเฉลยและคําอธิบายโดยละเอียด

กฤชกร เพชรนอกรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน

ภาษาไทย คือวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจําชาติ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าสูงยิ่ง และเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ แต่ปัจจุบันคนไทยจํานวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิด เขียนผิด หรืออ่านผิด ทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาไทยผิดไป สํานักพิมพ์สกายบุ๊กส์เล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทย จึงจัดทําหนังสือ พจนานุกรมไทย ฉบับเยาวชน ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสํานึกของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติ ให้ออกเสียงภาษาไทยและใช้คําไทยอย่างถูกต้อง

ดังนั้น คนไทยทุกคนควรตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย พร้อมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งต้องร่วมกันรักษาภาษาประจําชาติไทยเอาไว้ให้ยั่งยืนสืบไป ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามเช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ (บรรณาธิการอำนวยการ)

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading