ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

หลากมิติเรื่อง ปรีดี พนมยงค์ จากลูกสาวลูกศิษย์ และคนรุ่นใหม่
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ในวาระ ๑๑๙ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓-๒๕๖๒ และ ๓๖ ปีมรณกาล ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖-๒๕๖๒ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับสํานักพิมพ์สยามปริทัศน์จัดทําหนังสือ ปรีดีบรรณานุสรณ์ เช่นเคยอย่างปีที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่องจากปีที่แล้ว คือการเรียบเรียงการอภิปรายในหัวข้อ อภิวัฒน์สยาม ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย ที่จัดขึ้นในงานวันปรีดี พนมยงค์ ในปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากพรรคการเมือง ๔ พรรค ได้แก่ ดร.รัชดา ธนาดิเรก (ประชาธิปัตย์) ขัตติยา สวัสดิผล (เพื่อไทย) วราวุธ ศิลปอาชา (ชาติไทยพัฒนา) และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (อนาคตใหม่) ซึ่งกล่าวถึงทัศนะต่อการเลือกตั้ง นโยบาย ความหวัง และอนาคตของประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

บทความเก่าที่บรรณาธิการคัดมานําเสนอ มีหลายบทความ เริ่มจาก จดหมายถึงป็อม จดหมายสอนหลานของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่เขียนอย่างง่ายๆ ให้ข้อคิดแก่ยุวชนและผู้คนทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี ที่คัดนํามาลงนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่านผู้หญิง ครบ ๑ รอบนักษัตร ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐-๒๕๖๒ ด้วย เรื่องถัดมาคือ คิดถึงอาจารย์ปรีดี บทสัมภาษณ์ วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ บุตรีคนสุดท้องของนายปรีดีและท่านผู้หญิงพูนศุข เมื่อ ๓๓ ปีก่อน ที่ให้ภาพนายปรีดีในฐานะพ่อของลูกได้อย่างมีชีวิตชีวา เป็นมนุษย์ ปุถุชน และสะท้อนความเป็นนายปรีดีได้เป็นอย่างดี เป็นต้นว่า อะไรคือสิ่งที่นายปรีดีคาดหวังและตั้งใจทิ้งไว้ให้สังคมไทย บรรณาธิการได้เรียบเรียงใหม่ให้กระชับขึ้น และลงพิมพ์เป็นที่ระลึกถึงคุณวาณี ที่ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ต้นปี ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จากพวกเราไปอีกท่านหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่าน บรรณาธิการจึงได้นําปาฐกถาที่ท่านเคยแสดงในวันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาปรับปรุง จัดหัวข้อ และให้ชื่อใหม่ว่า ท่านผู้ประศาสน์การของเรา โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ และรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ในการตรวจทานบทความนี้ สําหรับบทความที่เขียนขึ้นใหม่เป็นพิเศษสําหรับหนังสือเล่มนี้ได้แก่ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล บุตรีของนายปรีดีและท่านผู้หญิงพูนศุข เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของอนุสรณ์สถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุกว่า ๓ ทศวรรษ จากการจัดทําโดยมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จนมาอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

นายกษิดิส อนันทนาธร


สารบัญ : ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

  • จดหมายถึงป็อม - ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
  • อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • คิดถึงอาจารย์ปรีดี
  • ท่านผู้ประศาสน์การของเรา
  • ฉากแห่งชีวิตของปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • ปรีดี พนมยงค์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
  • อภิวัฒน์สยาม ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

เนื้อหาปกหลัง : ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

"ท่านเชื่อว่า ความคิดของท่านจะเป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่ท่านอยากมากที่สุด ที่ท่านเคยพูดกับพี่คือ ระบบความคิดไม่ใช่จะมีแต่ของต่างประเทศเท่านั้น แต่ระบบความคิดของคนไทยก็มี และท่านถือว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทย และได้รวบรวมขึ้นมาเป็นระบบความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะของสังคมไทย" - วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

"ท่านไม่ใช่รัฐบุรุษอาวุโสของประเทศไทยเท่านั้น แต่ท่านเป็นรัฐบุรุษไทย ที่เป็นมหาบุรุษระดับโลกคนหนึ่งซึ่งเราภูมิใจได้ เพราะเป็นผู้นําเสรีไทยระดับชาติ และเป็นผู้นําต่อสู้เผด็จการระดับโลกด้วย... ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ของเรา ยังเป็นประภาคารในทางการเมืองของไทย... ท่านผู้ประศาสน์การของเราควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองของไทย" - ปรีดี เกษมทรัพย์

"มักมีคนถามผมอยู่เนืองๆ ว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํากิจกรรมทางการเมืองตลอด ๙ ปีที่ผ่านมา ...จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ นอกจากอาจารย์ปรีดี พนมยงค์" - เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

"การเลือกตั้งครั้งนี้ ... จําเป็นจะต้องนําภารกิจของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่ทําไม่เสร็จมาทําให้เสร็จ ... คือการเอาหลักกฎหมาย เอาจิตวิญญาณของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง นั่นก็คือ อํานาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย" -  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจข้อมูลเพิ่มเติม : ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒: ความหวังและอนาคตประเทศไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว