รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

อดีตก็ผ่านพ้นไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง เพราะฉะนั้น จึงควรรื่นรมย์กับปัจจุบัน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

"รื่นรมย์กับปัจจุบัน" คู่มือในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นผลจากการตกผลึกทางความคิดจนกลายเป็นสัจธรรมแห่งการดำเนินชีวิต ผ่านข้อคิดคมธรรม 150 ข้อ โดยได้รับการแปลเป็น 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แต่ครบถ้วนในความหมายอันลึกซึ้ง จนกลายเป็น "พุทธสากล" ที่ยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง "คนมีดี" อยู่ที่ไหนก็มีค่า "คนมีค่า" อยู่ที่ไหนก็มีดี ("Good people" are still praiseworthy no matter where they are. "Values of good people" are still worthy no matter where they live.)


สารบัญ : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

  • ปลูก
  • เมื่อ
  • วัดไทยยุคไอที
  • ทุกครั้ง
  • ต้องการ
  • ควรทำสิ่งใด
  • เวลา
  • ภาวะผู้นำ
  • มีไว้
  • ทิ้ง
  • โชค
  • ก้าว
  • ดีกว่า
  • กำแพง
  • ครู

เนื้อหาปกหลัง : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

"ทุกถ้อยความที่คิดเขียนแล้วสะท้อนออกมา เป็นวรรคตอนแห่งอักษรคำนั้น ย่อมมีเรื่องราวและเรื่องเล่าของตัวมันเองอยู่แล้ว อยู่ที่ผู้อ่านจะเลือกเฟ้นหาเอาแก่นอะไร ในถ้อยความนั้นไปปรับใช้กับปัจจุบันขณะ เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความถูกต้อง และถูกธรรมมากที่สุด"

พระมหาอ้าย ธีรปัญโญรีวิวโดยนักเขียน : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

หนังสือ รื่นรมย์กับปัจจุบัน เดินทางมาถึงเป็นเล่มสุดท้าย สมปรารถนาตามความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือแนวนี้ ซึ่งเป็นผลงานสืบต่อเนื่องจากซีรี่ส์เล่มที่ ๑ เพาะชำความคิด, เล่มที่ ๒ ติดดาบให้สมอง, เล่มที่ ๓ มองโลกเห็นธรรม, เล่มที่ ๔ สำคัญที่ "ใจ" ใช่ที่อื่น และเล่มที่ ๕ รื่นรมย์กับปัจจุบัน

ทั้งหมดของความเป็นมาและทั้งมวลของความเป็นไปในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า "ทุกถ้อยความที่คิดเขียนแล้วสะท้อนออกมาเป็นวรรคตอนแห่งอักษรคำนั้น ย่อมมีเรื่องราวและเรื่องเล่าของตัวมันเองอยู่แล้ว อยู่ที่ผู้อ่านจะเลือกเฟ้นหาเอาแก่นอะไรในถ้อยความนั้นไปปรับใช้กับปัจจุบันขณะ เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความถูกต้องและถูกธรรมมากที่สุด" เพราะผู้เขียนได้ทำหน้าที่ของตนที่ควรกระทำในปัจจุบันธรรมแล้วนั่นเอง

พระมหาอ้าย ธีรปัญโญรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

หนังสือ รื่นรมย์กับปัจจุบัน เป็นหนังสือเล่มที่ ๕ ในซีรี่ส์ ปัญญาธรรมนำชีวิต โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ หน่อเนื้อแห่งพุทธะ พระภิกษุผู้มีปฏิทาอันงดงาม และตั้งมั่นในปณิธานที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างสุดกำลัง

หนังสือเล่มนี้ถือเป็น "ปัจฉิมบท" ในการสืบสานมรดกแห่งธรรมผ่านงานเขียนของท่าน ได้รวบรวมข้อคิดคมธรรมที่เกิดขึ้นจากการมีสติอยู่กับลมหายใจ มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ มีศรัทธาอันมั่นคงในทางสายกลางและทำตามปณิธานชีวิตอย่างแกล้วกล้า ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีความงดงามในธรรม ขณะเดียวกันยังให้แง่คิดที่นำไปสู่ความเจริญทางโลก เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในทุกลมหายใจ

สำนักพิมพ์วิชข้อมูลเพิ่มเติม : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รื่นรมย์กับปัจจุบัน Be Pleasant with the Present ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว