หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY

หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยาได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและทางเคมีที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

395.00 บาท

375.25 บาท

"คุณประหยัดไป 19.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY


รายละเอียด : หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY

หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY

หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยาได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและทางเคมีที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตภายในเซลล์ ไดนามิกของเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ รูปแบบของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมชีววิทยาของดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพและจีโนมิกส์ การให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ดาร์วินและวิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับจุลภาคและระดับมหาภาค จุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย และโปรติสต์ สิ่งแวดล้อมบนบกกับพืชและฟังไจ รวมถึงสัตว์น้ำและสัตว์บก

 


สารบัญ : หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY

  • บทที่ 1 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 3 โมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 4 ภายในเซลล์
  • บทที่ 5 ไดนามิกของเซลล์
  • บทที่ 6 การสังเคราะห์ด้วยแสง
  • บทที่ 7 การหายใจระดับเซลล์
  • บทที่ 8 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
  • บทที่ 9 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและพื้นฐานระบบพันธุศาสตร์ของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  • บทที่ 10 รูปแบบของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลักชีววิทยา เล่ม 1 ESSENTIALS OF BIOLOGY

ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยาครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้อ่านในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ด้วยโครงสร้างเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการทางด้านวิชาการ แบบทดสอบสำหรับการทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ สรุปทบทวนบทเรียนและแบบฝึกหัดในแต่ละบท

สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว