หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย และสร้างความเข้าใจให้เด็กได้ไม่ยาก สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

125.00 บาท

106.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

ปัจจุบันนอกจากภาษาไทยที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากแล้ว ภาษาอังกฤษยังเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เพิ่มเติมไว้เป็นภาษาที่สอง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในยุคนี้ ล้วนแล้วแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งสิ้น อาทิ เกม การ์ตูนแอนิเมชั่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น

แบบฝึกในหนังสือชุด หนูรักภาษาอังกฤษ ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กในระดับอนุบาล 2 ฝึกฝนควบคู่ไปกับการเล่นและเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน จนสามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ ขั้นพื้นฐานได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์


เนื้อหาปกหลัง : หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนับเป็นเรื่องสำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี การค้นคว้าหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก จากการตระหนักถึงความสำคัญ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • Same and different
 • Opposite
 • Color
 • Big and small
 • The tallest
 • Weight
 • Animal
 • Number
 • Grouping
 • Shape
 • Body
 • Sound
 • Hard and soft
 • Senses
 • Materials
 • Time


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนูรักภาษาอังกฤษ อนุบาล 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว