กรรมติดจรวด

ในหนังสือเรื่องกรรมติดจรวดนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนา หรือชาวอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นมนุษย์โลกที่มีอยู่จำนวน 7,500 ล้านคน ทุก ๆ คนบนโลกใบนี้ได้รู้และเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน ว่าพวกเราทุก ๆ คน อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติอยู่หนึ่งกฎ ไม่มีใครหลีกหนีกฏข้อนี้ได้ ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษเลอเลิศมาจากไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีในกฎข้อนี้ได้ นั่นก็คือ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา พร้อม ๆ กับที่มีมนุษย์ชายและหญิงเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกใบนี้นั้นเองกฎแห่งกรรมก็จึงเปรียบเสมือนเงาตามตัวเราไปในทุกทุกที่ที่เราไป ตามติดชีวิตของเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ในเมืองไทย หรือเมืองนอก หรือเราจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยชรา กฎแห่งกรรมก็ไม่สนใจ มีหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียว ตามตัวเราไปเรื่อย ๆ และเมื่อกฎแห่งกรรมถูกติดตัวเร่งที่เรียกว่า “จรวด” กรรมทั้งหลายต่าง ๆ นานา ที่ปกติเป็นแค่คอยติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง ก็จะไม่ติดตามเพียงแค่อย่างเดียวแล้วแต่จะให้ผลที่เป็นรูปธรรมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเป็นผลร้ายมากมายเพียงใด ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพียงใด พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้จริง ๆ ยิ่งวิธีการให้ผลของกรรมที่ได้ติดจรวจมาแล้วนั้น จะรุนแรงมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครจะรู้ได้สาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็เพราะพวกมนุษย์อย่างเราทุกคนที่มีอยู่ 7,500 ล้านคนนั้น ได้ตกอยู่ในกฎธรรมชาติที่ชื่อว่า “กฎแห่งกรรม” นั้นเองแล้วพวกเราก็สลัดกฎข้อนี้ไม่พ้น จนกฎข้อนี้ถูกติดอาวุธคือจรวดยิ่งทำให้เกิดอัตราเร่งพร้อมให้ผลเป็นความเลวร้าย ได้รับความทุกข์ ความลำบาก ความเจ็บปวด ทรมานอย่างแสนสาหัสมากขึ้นเรื่อย ๆแล้วคนที่ทำอาชีพหมอดูก็เอามาแอบอ้างว่า นี้คุณดวงไม่ดี ดวงตก ปีชงค์ พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก เบญจเพส ดวงซวย และอื่น ๆ อีกมากมายสารพัดที่จะเอามาเป็นข้ออ้างพอมีคนหลงงมงายที่จะเชื่อ ก็หาวิธีแก้ไขส่งเดชส่งเดา เริ่มตั้งแต่ปล่อยปลาหลด ปล่อยปลาไหล ปล่อยเต่า ขยับศาลพระภูมิหน้าบ้าน สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ติดต่อขอขมาเจ้ากรรมนายเวร และรับขันธ์รับองค์ คิดหาวิธีไปเรื่อยเปื่อย ไร้สาระแล้วเมื่อความทุกข์ของเราได้ผ่อนคลายลงไปบ้างแล้ว เพราะสาเหตุที่กรรมได้ให้ผลจนหมดอิทธิฤทธิ์ ที่จะส่งผลแล้วชดใช้กรรมหมดแล้ว พวกหมอดูก็จะเข้ามาอ้างเหตุผลอีกว่า ที่คุณสุขภาพดี ไม่มีความทุกข์โศกแล้ว ก็เพราะว่าคุณดวงดีดวงขึ้น พระศุกร์ไม่เข้า พระเสาร์ไม่แทรกแล้ว เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่มารบกวนแล้ว และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะยกมาเป็นข้ออ้างแล้วชีวิตของพวกเราก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อย ๆ เป็นงูกินหาง จับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร งง ๆ มึน ๆ ไปเรื่อย ๆ หาคำตอบของชีวิตไม่เจอ ไม่รู้จะเชื่อใครดี จะเชื่อหมอดู หรือจะเชื่อพระดี และบางทีพระก็กลับกลายเป็นหมอดูเสียเองอีก ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้ามาถามผม ผมมีคำแนะนำให้ เพียงแค่อย่าง
จำนวน :

1

รายละเอียด

ในหนังสือเรื่องกรรมติดจรวดนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนา หรือชาวอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นมนุษย์โลกที่มีอยู่จำนวน 7,500 ล้านคน ทุก ๆ คนบนโลกใบนี้ได้รู้และเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน ว่าพวกเราทุก ๆ คน อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติอยู่หนึ่งกฎ ไม่มีใครหลีกหนีกฏข้อนี้ได้ ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษเลอเลิศมาจากไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีในกฎข้อนี้ได้ นั่นก็คือ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา พร้อม ๆ กับที่มีมนุษย์ชายและหญิงเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกใบนี้นั้นเองกฎแห่งกรรมก็จึงเปรียบเสมือนเงาตามตัวเราไปในทุกทุกที่ที่เราไป ตามติดชีวิตของเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ในเมืองไทย หรือเมืองนอก หรือเราจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยชรา กฎแห่งกรรมก็ไม่สนใจ มีหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียว ตามตัวเราไปเรื่อย ๆ และเมื่อกฎแห่งกรรมถูกติดตัวเร่งที่เรียกว่า “จรวด” กรรมทั้งหลายต่าง ๆ นานา ที่ปกติเป็นแค่คอยติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง ก็จะไม่ติดตามเพียงแค่อย่างเดียวแล้วแต่จะให้ผลที่เป็นรูปธรรมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเป็นผลร้ายมากมายเพียงใด ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพียงใด พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้จริง ๆ ยิ่งวิธีการให้ผลของกรรมที่ได้ติดจรวจมาแล้วนั้น จะรุนแรงมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครจะรู้ได้สาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็เพราะพวกมนุษย์อย่างเราทุกคนที่มีอยู่ 7,500 ล้านคนนั้น ได้ตกอยู่ในกฎธรรมชาติที่ชื่อว่า “กฎแห่งกรรม” นั้นเองแล้วพวกเราก็สลัดกฎข้อนี้ไม่พ้น จนกฎข้อนี้ถูกติดอาวุธคือจรวดยิ่งทำให้เกิดอัตราเร่งพร้อมให้ผลเป็นความเลวร้าย ได้รับความทุกข์ ความลำบาก ความเจ็บปวด ทรมานอย่างแสนสาหัสมากขึ้นเรื่อย ๆแล้วคนที่ทำอาชีพหมอดูก็เอามาแอบอ้างว่า นี้คุณดวงไม่ดี ดวงตก ปีชงค์ พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก เบญจเพส ดวงซวย และอื่น ๆ อีกมากมายสารพัดที่จะเอามาเป็นข้ออ้างพอมีคนหลงงมงายที่จะเชื่อ ก็หาวิธีแก้ไขส่งเดชส่งเดา เริ่มตั้งแต่ปล่อยปลาหลด ปล่อยปลาไหล ปล่อยเต่า ขยับศาลพระภูมิหน้าบ้าน สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ติดต่อขอขมาเจ้ากรรมนายเวร และรับขันธ์รับองค์ คิดหาวิธีไปเรื่อยเปื่อย ไร้สาระแล้วเมื่อความทุกข์ของเราได้ผ่อนคลายลงไปบ้างแล้ว เพราะสาเหตุที่กรรมได้ให้ผลจนหมดอิทธิฤทธิ์ ที่จะส่งผลแล้วชดใช้กรรมหมดแล้ว พวกหมอดูก็จะเข้ามาอ้างเหตุผลอีกว่า ที่คุณสุขภาพดี ไม่มีความทุกข์โศกแล้ว ก็เพราะว่าคุณดวงดีดวงขึ้น พระศุกร์ไม่เข้า พระเสาร์ไม่แทรกแล้ว เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่มารบกวนแล้ว และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะยกมาเป็นข้ออ้างแล้วชีวิตของพวกเราก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อย ๆ เป็นงูกินหาง จับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร งง ๆ มึน ๆ ไปเรื่อย ๆ หาคำตอบของชีวิตไม่เจอ ไม่รู้จะเชื่อใครดี จะเชื่อหมอดู หรือจะเชื่อพระดี และบางทีพระก็กลับกลายเป็นหมอดูเสียเองอีก ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้ามาถามผม ผมมีคำแนะนำให้ เพียงแค่อย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว