พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่)

3 ภาษาสุดคุ้ม ให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปพร้อมกัน อ่านง่ายด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ พร้อมแนะนำวิธีใช้ภายในเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

225.00 บาท

191.25 บาท

"คุณประหยัดไป 33.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่)

พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่)

ปัจจุบันการใช้ชีวิตในโลกยุคไร้พรหมแดน ภาษาต่างประเทศได้ทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ บุคคลมากมายที่ประสบความสําเร็จ ล้วนต้องอาศัยทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่ระดับสากล โดยมีสองภาษาสําคัญคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน หากสามารถเรียนรู้สองภาษานี้ได้อย่างดีแล้ว การจะไปยังที่ใดๆ ในโลก หรือติดต่อกับผู้ใดก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป ทั้งนี้การจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้ได้จริงนั้น นอกจากจะต้องฝึกฟัง ขยันพูด หมั่นอ่าน หัดเขียน และเข้าใจไวยากรณ์แล้ว สิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดก็คือคําศัพท์ เราจะไม่อาจเข้าใจ หรือสื่อสารใดๆ ได้เลยหากไม่รู้ความหมายของคําศัพท์ คณะผู้จัดทําจึงได้จัดทําพจนานุกรมฉบับนี้ขึ้น โดยคํานึงถึงความต้องการเรียนรู้คําศัพท์ของนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน ตลอดจนผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ต้องการค้นหาคําศัพท์จากคําภาษาไทย เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

พจนานุกรมฉบับนี้เกิดจากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรวบรวมคําศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจําวันศัพท์สมัยใหม่ ศัพท์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงคําทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศไว้กว่า 16,000 คํา แปลเป็นภาษาอังกฤษกว่า 23,000 คำ และภาษาจีนกว่า 30,000 คำ โดยยึดถือตามระบบจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งใช้อักษรจีนตัวย่อ และระบบกํากับเสียงแบบพินอิน พร้อมทั้งยังมีภาคผนวกท้ายเล่มซึ่งได้รวบรวมคําศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาไว้อีก 35 หมวด สําหรับไว้เป็นคลังคําศัพท์ฉบับกระเป๋าให้แก่นักเรียนนักศึกษา คนทํางาน ตลอดจนผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติม ให้ได้ศึกษาค้นคว้าในเวลาเรียน ยามว่าง หรือระหว่างเดินทาง เพราะทุกเวลาล้วนมีคุณค่า และการ เรียนรู้ไม่มีคําว่าสิ้นสุด

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ


เนื้อหาปกหลัง : พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่)

 • 3 ภาษาสุดคุ้ม ให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปพร้อมกัน
 • รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า 16,000 คำ คำแปลเป็นภาษาอังกฤษกว่า 23,000 คำ และภาษาจีนอีกกว่า 30,000 คำ
 • ใช้อักษรจีนตัวย่อ และระบบกำกับเสียงพินอิน ตามระบบจีนแผ่นดินใหญ่ ทันสมัยด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศัพท์สมัยใหม่ ศัพท์เฉพาะทาง จากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • ภาคผนวกท้ายเล่ม รวบรวมคำศัพท์แยกหมวดหมู่ 35 หมวด
 • อ่านง่ายด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ พร้อมแนะนำวิธีใช้ภายในเล่ม
 • ค้นหาได้รวดเร็ว ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่แสดงหมวดที่มุมบนของทุกหน้า
 • ระบุชนิดของคำตามหลักภาษาไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน (ฉบับสมัยใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว