อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

รวมบทความคัดสรรที่เขียนโดยนักวิชาการหลากหลายสาขา ซึ่งได้นําเสนอที่การประชุมวิชาการ อาริสโตเติลในสังคมไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

290.00 บาท

232.00 บาท

"คุณประหยัดไป 58.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

หนังสือเล่มนี้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 2,400 ปีเกิดของอาริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทุกด้านของอารยธรรมความคิดในยุโรปและที่อื่น ๆ ในโลก และเป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรที่เขียนโดยนักวิชาการหลากหลายสาขา ซึ่งได้นําเสนอที่การประชุมวิชาการ "อาริสโตเติลในสังคมไทย" ซึ่งสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว บทความต่าง ๆ ในเล่มนี้สํารวจแง่มุมต่าง ๆ ของความสัมพันธ์และอิทธิพลด้านต่าง ๆ ของอาริสโตเติลในสังคมไทย ตั้งแต่การเมืองไปจนถึงชีววิทยาและตรรกวิทยา หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสาขารัฐศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สําคัญคือเป็นหมุดหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันของปรัชญากรีกโบราณกับความคิดรากฐานในปัจจุบันของสังคมไทยด้วย


คำนำ : อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการเรื่อง “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 การประชุมนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบวันเกิด 2,400 ปีของอาริสโตเติล สมาคมได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกรีซ ให้พิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองดังกล่าว สมาคมจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีการเปิดรับบทความที่มีผู้สนใจนําเสนอ ซึ่งก็มีผู้สนใจเสนอบทความมาหลากหลายจนเต็มรายการทั้งสองวัน นอกจากนี้สมาคมยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มารค ตามไท จากมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้กรุณามาเสนอการบรรยายพิเศษในฐานะ keynote lecturer ในวันที่สองของการประชุม หัวข้อหลักในการบรรยายของ อาจารย์มารคในวันนั้นได้แก่คําถามว่า “สังคมไทยต้องการเพลโตหรืออาริสโตเติลมากกว่ากัน?” น่าเสียดายที่อาจารย์มารคติดภารกิจจึงไม่สามารถเขียนบทความมาร่วมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ได้ แต่ในบทนําผมก็ได้สรุปแนวคิดและคําตอบของ อ.มารค ต่อคําถามนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ในวันแรกของการประชุมก็ยังมีเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของอาริสโตเติลในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ โดยมี ศ. ดร.ไชยันต์ ไชยพร ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์มา เสวนากันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรรศนะทางการเมืองของอาริสโตเติล และความสําคัญของอาริสโตเติลต่อพัฒนาการของวิชาวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตก

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์


สารบัญ : อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

  • บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยอาริสโตเติลในสยาม (Prolegomena to Aristotle in Siam) - เอกลักษณ์ ไชยภูมี
  • หลักความเสมอภาค : มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ฉัตรชัย เอมราช
  • อาริสโตเติลและสังคมประชาธิปไตยไทย - ชญานิน นุ้ยสินธุ์
  • Aristotle and Religious Issues in Thailand: Can The State Be Religiously Neutral? - Wanpat Youngmevittaya
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme - เจิด บรรดาศักดิ์
  • เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?) : เมื่ออาริสโตเติลพินิจการเมืองไทย (We have forgotten Something (?): When Aristotle Scrutinizes the Thai Politics) - ชุติเดช เมธีชุติกุล
  • ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ - ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์


ข้อมูลเพิ่มเติม : อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อาริสโตเติลในสังคมไทย : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว