หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมโดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษาได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างลึกซึ้ง เข้มข้น และคมชัดมากขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

ในท้ายที่สุดอยากจะจบข้อคิดเหมือนเริ่มต้นว่า โลกได้มาถึงจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งและจุดเปลี่ยนนี้จะเป็นอย่างไร ท่านผู้อ่านคงจะได้เห็นภาพบางส่วนแล้วและจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ใช่บทบาทของโลกที่ประเทศเดียว คนกลุ่มเดียวดูแลอีกต่อไป แต่จะกลับไปสู่พื้นฐานของมนุษย์ที่แท้จริง คือ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และคุณค่าของแต่ละชุมชน แต่ละบุคคล ซึ่งควรจะได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นอุดมศึกษาที่มีคุณค่าต่อโลกและมนุษยชาติอย่างแท้จริงต่อไป นั้นคือ อุดมศึกษาไทยจะต้องตอบโจทย์ของประเทศไทยมากขึ้นมากกว่าตอบโจทย์นานาชาติอย่างที่เป็นมานับสิบ ๆ ปี บทสรุปของอุดมศึกษาไทยหลังโลกาภิวัตน์ล่มสลาย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์


คำนำ : หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

ถ้าเรามองดูประเทศที่ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ในโลกแล้ว เราจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ มีมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ด้วยพร้อมกันไป อย่างสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหราชอาณาจักรมีออกซฟอร์ด จีนมีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แสดงว่ามหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศอยู่ไม่น้อยทีเดียว การทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยและบทบาทของมหาวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการปรับและเปลี่ยนการศึกษาของประเทศอย่างกว้างขวาง

ความคาดหวังของผู้เขียนในการจัดพิมพ์ "หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา" ขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้สังคมโดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษาได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างลึกซึ้ง เข้มข้น และคมชัดมากขึ้น จะได้ช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ขึ้นให้ได้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์


สารบัญ : หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

  • บทที่ 1 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา
  • บทที่ 2 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  • บทที่ 3 การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา
  • บทที่ 4 งานวิจัย : หลักคิดและวิธีคิดในการดำเนินงาน
  • บทที่ 5 งานบริการชุมชน
  • บทที่ 6 นิสิตนักศึกษากับการเรียนการสอน
  • บทที่ 7 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับผลงานทางวิชาการ : สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
  • บทที่ 8 ผู้บริหารกับการพัฒนางานทางวิชาการและเอกสาร


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว