In My Beloved Country

รวบรวมภาพถ่ายของนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกูล ซึ่งเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางในธรรมชาติ และยังเป็นประวัติศาสตร์ของสภาพธรรมชาติเมืองไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่อาจสร้างทดแทนได้หากถูกทำลายลง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของเมืองไทยและของโลกให้ยั่งยืนต่อไป
จำนวน :

1

1,999.00 บาท

1,899.05 บาท

"คุณประหยัดไป 99.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 75 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : In My Beloved Country ดูทั้งหมด >

345.00

327.75 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม : In My Beloved Country


รายละเอียด : In My Beloved Country

รวบรวมภาพถ่ายของนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกูล ซึ่งเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางในธรรมชาติ และยังเป็นประวัติศาสตร์ของสภาพธรรมชาติเมืองไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่อาจสร้างทดแทนได้หากถูกทำลายลง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของเมืองไทยและของโลกให้ยั่งยืนต่อไป

รีวิว

0 โหวต

0 จาก 5 คะแนน

 • 5 Star
  0%
 • 4 Star
  0%
 • 3 Star
  0%
 • 2 Star
  0%
 • 1 Star
  0%