บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก

มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก

บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก

หนังสือ "บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก" มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การใช้หลักศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข และคุ้มครองโลกให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจใฝ่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ "บัณฑิตอุดมคติไทย" และ "คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา


สารบัญ : บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิต และคุณธรรม จริยธรรม
  • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
  • บทที่ 3 การรู้จักและพัฒนาตนเอง
  • บทที่ 4 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
  • บทที่ 5 การดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
  • บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
  • บทที่ 7 การเสริมสร้างสันติภาพเพื่อสันติสุข
  • บทที่ 8 สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว