ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

ปรัชญาและประวัติศาสตร์มีวิธีการศึกษาและประเด็นศึกษาที่แตกต่างกัน แต่สามารถประสานเข้าด้วยกันอย่างทัดเทียม จนนําไปสู่ ภูมิปัญญาชุดอินเดียโบราณ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

224.00 บาท

"คุณประหยัดไป 56.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

การศึกษาภูมิปัญญาอินเดียโบราณผ่านการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับวิธีการทางปรัชญาหลายรูปแบบ ทําให้บางท่านอาจสงสัยหรือเข้าใจผิดว่า ผู้เขียนต้องการเขียนเรื่องประวัติปรัชญาอินเดีย (History of Indian Philosophy) ปรัชญาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Philosophy) หรือประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (Intellectual History) แต่หนังสือวิจัยเล่มนี้ไม่ใช่เช่นนั้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ต้องการแสดงความสําคัญของประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดียโบราณ ในฐานะเป็นเนื้อหาสองส่วนที่เสมอกัน แต่สอดรับและสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ไม่เน้นเนื้อหาทางปรัชญานําประวัติศาสตร์ หรือให้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์นําปรัชญา ปรัชญาและประวัติศาสตร์มีวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน ประเด็นศึกษาก็ไม่เหมือนกัน แต่ทั้งประเด็นศึกษาและวิธีการ อันหลากหลายสามารถประสานเข้าด้วยกันอย่างทัดเทียมจนนําไปสู่ ภูมิปัญญาชุดอินเดียโบราณ

สุมาลี มหณรงค์ชัย


สารบัญ : ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

  • บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
  • ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
  • บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท, วิถีแห่งสมณะ
  • บทที่ ๓ ปรัชญาอุปนิษัท, พรหมันกาบทฤษฎีวิวัฒนาการ, อาศรม ๔ กับวิถีแห่งสันยาสิน
  • บทที่ ๔ ปรัชญาฤาษีโบราณ, ปรัชญาสางขยะ, ปรัชญานยายะ-ไวเศษิกะ, ปรัชญาของฤาษีกับวิถีของพราหมณ์
  • บทที่ ๕ ปรัชญาอาชีวกกับโลกายัต, ปรัชญาอาชีวก, ปรัชญาโลกายัต
  • บทที่ ๖ ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น), อณูกรรมกับโมกษะ
  • บทที่ ๗ ปรัชญาพุทธยุคต้น, "วิญญาณ" อมตะกับ "จิต" แบบพุทธ, จิต กรรม และความพ้นทุกข์ (นิพพาน/นิรวาณ), ทัศนะเรื่องกรรมของพราหมณ์ เชน และพุทธ
  • ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
  • บทที่ ๘ สังคมอินเดียหลังพุทธกาล-ทางสายกลางแบบพุทธ, สภาพสังคมในยุคทองของพุทธศาสนา, ทางสายกลางแบบพุทธศาสนา, สภาพสังคมในยุคเสื่อมของพุทธศาสนา

เนื้อหาปกหลัง : ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

หลายครั้งด้วยกันที่ตำราประวัติศาสตร์ปรัชญาใช้ประวัติศาสตร์แต่เพียงผังลำดับเวลา แต่ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา เล่มนี้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของการอธิบายพัฒนาการของความคิดทางปรัชญา - นิธิ เอียวศรีวงศ์

หนังสือ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ของ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย เปิดมิติการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาอินเดียอย่างที่ไม่เคยรู้และอ่านมาก่อน - ธเนศ อาภรณ์สุวรรณข้อมูลเพิ่มเติม : ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว