เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

64 เคล็ดลับเพื่อปลุกพลังอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ที่ใช้งานได้จริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

195.00 บาท

165.75 บาท

"คุณประหยัดไป 29.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน โดยนำเสนอมุมมองเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบผสมผสาน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน มาปรับเหมาะกับกลยุทธ์การสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับ GEN X, Y, Z, BB และ A พหุปัญญา เพื่อจะนำมาออกแบบอีเลิร์นนิงให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ เนื้อหาภายในหนังสือ ยังอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อการศึกษา และผู้สนใจพัฒนาสื่อการศึกษา


คำนำ : เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

หนังสือเรื่อง เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน เป็นหนังสือที่นำเสนอมุมมองเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบ ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานในชั้นเรียน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนของผู้เรียนมาปรับใช้ให้เหมาะกับกลยุทธ์การสอน หรือวิธีสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับ GEN X, Y, Z, BB, A และพหุปัญญา เพื่อจะนำมาทำการออกแบบอีเลิร์นนิงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด


สารบัญ : เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

  • CHAPTER 1 รู้จักกับ Big Data อนาคตของอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 2 เคล็ดลับอีเลิร์นนิงเพื่อการสอนและการเรียนรู้
  • CHAPTER 3 เคล็ดลับการออกแบบระบบการสอนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 4 เคล็ดลับการสร้างเนื้อหาอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 5 เคล็ดลับการออกแบบอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 6 เคล็ดลับการสร้างสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 7 เคล็ดลับเครื่องมือสำหรับอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 8 เคล็ดลับของผู้เรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว