ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

ปัญหาต่างๆในชีวิตล้วนมาแต่กรรมการปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวเรานั้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยวิธีการง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

149.00 บาท

126.65 บาท

"คุณประหยัดไป 22.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

กรรม เป็นตัวบ่งชี้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ว่าจะไปในทิศทางใด ก็จะสามารถนำชะตาชีวิตของท่านได้ และมนุษย์ล้วนเกิดมาพร้อมบุพกรรมทั้ง 10 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียน การทารุณสิ่งมีชีวิต การไม่รักษาสัจจะ ล้วนเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเรา เราสามารถกำหนดทิศทางชีวิต เพียงแค่คุณรู้จักปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของคุณ แล้วจะพบกับชีวิตที่ราบรื่น สงบสุข


สารบัญ : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

  • บุพกรรมทั้ง 10 ประการ
  • บุพกรรมที่ 1 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
  • บุพกรรมที่ 2 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการผิดจารีตประเพณี
  • บุพกรรมที่ 3 ผิดในมนุษยธรรม กรรมอันเกิดจากความโหดร้าย โหดเหี้ยม
  • บุพกรรมที่ 4 ผิดในสัจธรรม กรรมอ้นเกิดจากการไม่รักษาสัจจะ
  • บุพกรรมที่ 5 ผิดในศีลธรรม กรรมอันเกิดจากการไม่ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
  • บุพกรรมที่ 6 ผิดในมโนธรรม กรรมอันเกิดจากผิดมโนธรรมสำนึก
  • บุพกรรมที่ 7 ผิดในจริยวัตธรรม กรรอันเกิดจากไม่รับผิดชอบในหน้าที่และวางตัวไม่งาม
  • บุพกรรมที่ 8 ผิดในเมตตาธรรม กรรมอันเกิดจากการไร้น้ำใจมุ่งมาดปรารถนาร้าย
  • บุพกรรมที่ 9 ผิดในโลกุตรธรรม กรรมอันเกิดจากไม่ให้โอกาสผู้อื่น
  • บุพกรรมที่ 10 ผิดในอนุตธรรม กรรมอันเกิดจากสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

เนื้อหาปกหลัง : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

กรรมตัวบ่งชี้ทิศทางของมนุษย์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเรา เพียงรู้จักปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น

 • ห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานควรมีธรรมชาติ เช่น มีกระถางต้นไม้วางไว้บนโต๊ะ หรือในห้องทำงาน ผู้ใหญ่จะมองเห็นคุณค่า และพึ่งพาได้
 • หามุมอเนกประสงค์ มุมส่วนตัวที่สามารถจัดได้ตามใจ ตามอารมณ์ของตนเองได้อิสระทางความคิด และในการแสดงออก ถึงความรู้สึกต่างๆ ได้เต็มที่
 • ปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้าน จะช่วยเสริมสร้างให้รักนั้นมีเสน่ห์ ไม่รู้จักเบื่อ
 • ปรับหน้าบ้านให้กว้างขึ้น จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เพียงแค่ขยับที่อยู่อาศัย ห้องนอน ห้องทำงาน หรือเสริมด้วยต้นไม้มงคล เสริมด้วยของมงคลต่างๆ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากทีเดียว เพราะมนุษย์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแห้งธรรมชาติ จึงควรใช้กฎแห่งธรรมชาติมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมดุลรีวิวโดยนักเขียน : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

เมื่อได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ล้วนจะต้องพบกับเหล่าปัญหา จะยากดีมีจนเช่นไร ล้วนแต่หนีไม่พ้น เพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ชะตากรรมจากการกระทำในอดีตชาติทั้งสิ้น ฉะนั้นผลแห่งการกระทำ จึงแสดงผลออกมาในรูปของปัญหาและมีแตกต่างกันไป

สรรพชีวิตเวียนว่ายตายเกิด เป็นวัฏสงสาร หนีไม่พ้นแรงกรรมหรือการกระทำในอดีต ปัญหาจึงเกิดกับมนุษย์ทุกชนชั้น เหล่ามนุษย์มากมายต้องการหนีชะตากรรม โดยการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบ้าง โดยการทำบุญตักบาตรหรือการให้ทานบ้าง หรือโดยการไถ่ชีวิตสัตว์บ้างสุดแล้วแต่ความสะดวก เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขไปตามเหตุแห่งกรรม แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแค่ขยับที่อยู่อาศัย ห้องนอน ห้องทำงาน หรือเสริมด้วยต้นไม้มงคลเสริมด้วยสิ่งของมงคลต่างๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากทีเดียว

เพราะมนุษย์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแห่งธรรมชาติจึงควรใช้กฎธรรมชาติมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวเรากับธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายออกไป

อ.ฐาปนีย์ อตีตารีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

คนเราเกิดมาล้วนมีสิ่งหนึ่งติดตัวมาเพียงสิ่งเดียว นั่นคือกรรมหากสร้างบุญกุศลไว้มาก สิ่งดีๆ ก็จะสนองแต่ตัวท่าน หากเมื่อใดที่สร้างแต่สิ่งชั่วร้าย สิ่งนั้นก็คือสนองกลับเช่นกัน นี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

กรรมเป็นตัวบ่งชี้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ว่าจะไปในทิศทางใด ก็จะสามารถนำชะตาชีวิตของท่านได้ และมนุษย์ล้วนเกิดมาพร้อมบุพกรรมทั้ง 10 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียน การทารุณสิ่งมีชีวิต การไม่รักษาสัจจะ ล้วนเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้น

ชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเรา เราสามารถกำหนดทิศทางชีวิต เพียงแค่คุณรู้จักปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของคุณ แล้วจะพบกับชีวิตที่ราบรื่น สงบสุข

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งธรรมชาติ บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว