เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1

ติวเข้มอย่างมั่นใจก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1

เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1

เก่งอังกฤษ ป.4 (เล่ม 1) เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียบเรียงทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุมและเหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างเหมาะสม การทำแบบทดสอบด้วยตนเองนั้น จะเป็นการประเมินผลการเรียนว่าในแต่ละบทเรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ดีเพียงใด ซึ่งนักเรียนที่ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้การเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น

เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ


สารบัญ : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1

  • Lesson 1 Nouns = คำนาม
  • Lesson 2 Article : a, an
  • Lesson 3 This, That, These, Those
  • Lesson 4 There is, There are = มี
  • Lesson 5 Have, Has = มี
  • Lesson 6 Is, Am, Are = เป็น อยู่ คือ
  • Lesson 7 Has got / Have got = มี
  • Lesson 8 Can = สามารถ, ทำได้


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

ลด 15%

350.00

297.50 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว