เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2

ติวเข้มอย่างมั่นใจก่อนสอบปลายภาค ปูพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2

เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2

เก่งภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์อังกฤษ (Grammar) คำศัพท์ การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading) และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน (Speaking) คณะผู้จัดทำได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุมตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนอื่นๆ เหมาะสมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมด้วยแนวข้อสอบปลายภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและเน้นย้ำความแม่นยำของเนื้อหาทั้งหมด การทำแบบทดสอบด้วยตนเอง จะเป็นการประเมินผลการเรียนว่า ในแต่ละบทนั้นผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้ดีเพียงใด ซึ่งนักเรียนที่ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้การเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น

เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ


สารบัญ : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2

  • Lesson 9 : Numbers (ตัวเลข, จำนวน)
  • Lesson 10 : Time (เวลา)
  • Lesson 11 : Have, Has (มี, กิน, ดื่ม ฯลฯ)
  • Lesson 12 : Adjectives (คำคุณศัพท์)
  • Lesson 13 : What is it like? (มันมีลักษณะอย่างไร)
  • Lesson 14 : Present Countinuous Tense (กำลังกระทำ)
  • Lesson 15 : Can (สามารถ)


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว