อานุภาพแห่ง "ศีล"

ในหนังสือเรื่องอานุภาพแห่งศีลนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการรักษา “ศีล” ทั้งหมด เอามาไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลแบบธรรมดาสามัญชนทั่ว ๆ ไปอย่างศีล 5 ข้อ ศีล 8 ข้อ หรือจะเป็นการรักษาศีลอย่างเต็มรูปแบบที่มีจำนวนปริมาณศีลเพิ่มมาเป็นหลาย ๆ ข้อ อย่างศีล 10 ข้อ ศีล 227 ข้อ ศีลในแต่ละข้อในแต่ละกลุ่มก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นอานิสงส์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณที่ไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าจำนวนข้อที่จะรักษานั้นมีจำนวนศีลมากเท่าไร ผลบุญและกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว รวมถึง “อานุภาพแห่งศีล” ก็จะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่รักษาศีลนั้น จึงมีคำโบราณเรียกคนที่รักษาศีลว่า “ผู้ทรงศีล” ก็หมายถึงบุคคลที่คอยระมัดระวังตัวเองไม่ให้ล่วงละเมิดในศีลข้อใดข้อหนึ่ง พร้อมทั้งยังมีอานุภาพแห่งศีลคอยเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดมาจากผู้ที่ไม่หวังดี คิดประทุษร้ายต่อตัวผู้ทรงศีลนั้นด้วยทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง บุคคลที่รักษาศีล หรือผู้ทรงศีล จึงเป็นผู้มีคุณวิเศษ และมีบุญญาธิการณ์มากกว่าบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ทำบุญเป็นแค่อย่างเดียว คือการทำทาน ผมจึงได้สรุปในเรื่องของการรักษาศีลไว้ในหน้าปกหนังสือว่า “การทำบุญโดยการรักษาศีลนั้น ได้บุญมากกว่า การให้ทานเป็นร้อย ๆ ปี ก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงแค่วันเดียวเลย อานุภาพแห่งศีล จึงมีมากกว่าการทำทานเสียอีก” แต่ถึงอย่างไรก็ดี การทำบุญประเภทการรักษาศีลนั้นถึงจะได้บุญมากกว่า ได้ผลแห่งบุญมากกว่า รวมถึงอานิสงส์ผลตอบแทนต่าง ๆ มากกว่าก็ตาม เราในฐานะผู้แสวงบุญ ก็ต้องทำบุญในประเภท “การให้ทาน” ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น จึงมีคนเก่าคนแก่เขาชอบพูดกันติดปากว่า “ไปทำทานรักษาศีลมา” นั้นก็แปลว่า การทำทานจะคู่กับการรักษาศีลเสมอ ที่ใดมีทานที่นั่นย่อมมีศีลเคียงคู่อยู่ด้วยกัน อานิสงส์ผลบุญก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าทวีคูณ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านมารักษาศีลกันเถิด โดยการเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ไปพร้อม ๆ กับการทำทานการกุศลให้ถึงพร้อม เมื่อรู้ถูก เข้าใจชัดเจน ในประเด็นต่าง ๆ ของการรักษาศีลอย่างแท้จริงแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติตามที่ขั้นตอนต่าง ๆ ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เพียงแค่นี้ คำว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่สอง คือดาวดึงส์คงไม่ไกลเกินจริง ผมรับรอง ขอขอบพระคุณครับ สมชาย เชิดกลาง/นักเขียน
จำนวน :

1

รายละเอียด

ในหนังสือเรื่องอานุภาพแห่งศีลนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการรักษา “ศีล” ทั้งหมด เอามาไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลแบบธรรมดาสามัญชนทั่ว ๆ ไปอย่างศีล 5 ข้อ ศีล 8 ข้อ หรือจะเป็นการรักษาศีลอย่างเต็มรูปแบบที่มีจำนวนปริมาณศีลเพิ่มมาเป็นหลาย ๆ ข้อ อย่างศีล 10 ข้อ ศีล 227 ข้อ ศีลในแต่ละข้อในแต่ละกลุ่มก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นอานิสงส์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณที่ไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าจำนวนข้อที่จะรักษานั้นมีจำนวนศีลมากเท่าไร ผลบุญและกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว รวมถึง “อานุภาพแห่งศีล” ก็จะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่รักษาศีลนั้น จึงมีคำโบราณเรียกคนที่รักษาศีลว่า “ผู้ทรงศีล” ก็หมายถึงบุคคลที่คอยระมัดระวังตัวเองไม่ให้ล่วงละเมิดในศีลข้อใดข้อหนึ่ง พร้อมทั้งยังมีอานุภาพแห่งศีลคอยเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดมาจากผู้ที่ไม่หวังดี คิดประทุษร้ายต่อตัวผู้ทรงศีลนั้นด้วยทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง บุคคลที่รักษาศีล หรือผู้ทรงศีล จึงเป็นผู้มีคุณวิเศษ และมีบุญญาธิการณ์มากกว่าบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ทำบุญเป็นแค่อย่างเดียว คือการทำทาน ผมจึงได้สรุปในเรื่องของการรักษาศีลไว้ในหน้าปกหนังสือว่า “การทำบุญโดยการรักษาศีลนั้น ได้บุญมากกว่า การให้ทานเป็นร้อย ๆ ปี ก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงแค่วันเดียวเลย อานุภาพแห่งศีล จึงมีมากกว่าการทำทานเสียอีก” แต่ถึงอย่างไรก็ดี การทำบุญประเภทการรักษาศีลนั้นถึงจะได้บุญมากกว่า ได้ผลแห่งบุญมากกว่า รวมถึงอานิสงส์ผลตอบแทนต่าง ๆ มากกว่าก็ตาม เราในฐานะผู้แสวงบุญ ก็ต้องทำบุญในประเภท “การให้ทาน” ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น จึงมีคนเก่าคนแก่เขาชอบพูดกันติดปากว่า “ไปทำทานรักษาศีลมา” นั้นก็แปลว่า การทำทานจะคู่กับการรักษาศีลเสมอ ที่ใดมีทานที่นั่นย่อมมีศีลเคียงคู่อยู่ด้วยกัน อานิสงส์ผลบุญก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าทวีคูณ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านมารักษาศีลกันเถิด โดยการเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ไปพร้อม ๆ กับการทำทานการกุศลให้ถึงพร้อม เมื่อรู้ถูก เข้าใจชัดเจน ในประเด็นต่าง ๆ ของการรักษาศีลอย่างแท้จริงแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติตามที่ขั้นตอนต่าง ๆ ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เพียงแค่นี้ คำว่าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นที่สอง คือดาวดึงส์คงไม่ไกลเกินจริง ผมรับรอง ขอขอบพระคุณครับ สมชาย เชิดกลาง/นักเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว