ศาสนาคืออะไร

ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

235.00 บาท

211.50 บาท

"คุณประหยัดไป 23.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสนาคืออะไร


รายละเอียด : ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคืออะไร

• อธิบายความหมายว่าศาสนาคืออะไร
• ประโยชน์ที่แท้จริงของศาสนา
• ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก
• ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียว

ศาสนาคืออะไร เป็นหัวข้อที่คนถกเถียงกันมาก คนที่ไม่เข้าใจและไม่รับรู้ถึงความสำคัญของการมีศาสนาเป็นที่พึ่ง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร เป็นคำชี้แนะที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง


สารบัญ : ศาสนาคืออะไร

  • อนุโมทนา
  • ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียว
  • ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก
  • ธรรมะคือโอสถสำหรับโลก

เนื้อหาปกหลัง : ศาสนาคืออะไร

ศาสนาที่แท้จริงมันมีความหมายอย่างไร? มันก็มีความหมายตรงที่ว่า ช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ ระบบปฏิบัติอันใดมันช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้ ระบบนั้นชื่อว่าศาสนา ฉะนั้นเมื่อเราพูดว่า "ศาสนาที่แท้จริงมีเพียงศาสนาเดียวในหมื่นโลกธาตุ" นี้ เราต้องเล็งถึงระบบปฏิบัติที่ช่วยคน หรือช่วยสัตว์ทั้งหมื่นโลกธาตุ ให้พ้นจากทุกข์ทางจิตวิญญาณได้รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ศาสนาคืออะไร

ปัจจุบันทั่วโลกมีคนที่ไม่มีศาสนา หรือเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนามากยิ่งขึ้น ด้วยความไม่เข้าใจและยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการมีศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ หรือเคยนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาก่อนแล้วเปลี่ยนศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนาเพราะมองเห็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่อยู่ในแวดวงศาสนา เป็นต้น

หนังสือ ศาสนา คืออะไรของท่านพุทธทาสภิกขุเล่มนี้จะช่วยคลายความสงสัยที่มีต่อศาสนาได้อย่างกระจ่างใจ และจะยิ่งเข้าไปถึงอกถึงใจหากได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยตาตนเองก่อนที่จะตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาใดๆ ก็ตาม

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว