แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

คิดเป็นภาพ ตามแนวทางของสิงคโปร์, ปูพื้นฐานตามแนวทางของ PISA, พัฒนาทักษะการตีความโจทย์ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
จำนวน :

1

140.00 บาท

133.00 บาท

"คุณประหยัดไป 7.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving เป็นแบบฝึกหัดเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ออกแบบโดย อาจารย์หลี่ฟางหลาง (Li Fanglan) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ และทีมวิชาการหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ใช้ในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์

โดยแบบฝึกหัดชุดนี้ ได้รวบรวมแนวโจทย์ปัญหาและโจทย์เชาวน์คณิต ที่นักเรียนเคยเจอข้อทดสอบจากการแข่งขันต่างๆ มาแบ่งออกเป็นบทๆ ตามเนื้อหาในหลักสูตรที่นักเรียนได้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียน โดยแต่ละบทมีการยกตัวอย่าง ซึ่งใช้แผนภาพ (Visualization) และการไล่เลียงเหตุผล (Reasoning) ตามแนวทางคณิตศาสตร์สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวคิดสำคัญ และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาในบทนั้นๆ และมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำจำนวนหนึ่ง เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเองแล้ว จะทำให้มีความเข้าใจและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

ทีมวิชาการ FAN Math (SE-ED Learning Center)


สารบัญ : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

  • จำนวนนับ
  • บทที่ 1 ทบทวนการบวกและการลบ
  • บทที่ 2 ตัวประกอบและพหุคูณของจำนวนนับ
  • บทที่ 3 การคูณและการหาร
  • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  • เศษส่วน
  • บทที่ 5 การบวกและการลบ
  • บทที่ 6 การคูณและการหาร
  • บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  • ทศนิยม
  • บทที่ 8 การบวกและการลบ
  • บทที่ 9 การคูณและการหาร
  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • บทที่ 10 ความยาวรอบรูปและพื้นที่

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบหลักสูตรร่วมกันระหว่างทีมวิชาการ SE-ED Learning Center และอาจารย์หลี่ฟางหลาน (Li Fanglan) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ระดับรางวัล Award-Winning Teacher Cum Maths Specialist และ Singapore Top 10 Maths Writerข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา Process Skills In Problem Solving ประถมศึกษาปีที่ 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว