การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือพื้นฐานสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง รวมไปถึงวิศวกรที่ทำงานในด้านการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจให้เป็นหนังสือพื้นฐานสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง รวมไปถึงวิศวกรที่ทำงานในด้านการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจากบทความรวมทั้งหนังสือทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มาประมวลให้สอดคล้องกับเนื้อหาในด้านการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง โดยได้พยายามเขียนให้สามารถทำความเข้าใจหลักการสำคัญในการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังได้โดยไม่ยากนัก และครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้มากที่สุด เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมเชิงลึกต่อไปจากตำราหรือแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งบางส่วนก็ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมของหนังสือด้วยแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี


สารบัญ : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

  • บทที่ 1 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังและการเกิดลัดวงจร
  • บทที่ 2 หลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • บทที่ 3 หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน
  • บทที่ 4 ส่วนประกอบสมมาตรในระบบไฟฟ้ากำลัง
  • บทที่ 5 การคำนวณค่ากระแสลัดวงจร
  • บทที่ 6 การป้องกันกระแสเกิน
  • บทที่ 7 การป้องกันแบบระยะทาง
  • บทที่ 8 การป้องกันแบบนำสัญญาณ
  • บทที่ 9 การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เนื้อหาปกหลัง : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังตั้งแต่หลักการพื้นฐานในการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ค่ากระแสลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง การป้องกันกระแสเกินในสายส่งไฟฟ้า ไปจนถึงการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลงกำลัง รวมทั้งบัสบาร์ในสถานีไฟฟ้า โดยเนื้อหาในหนังสือมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการทางวิศวกรรม และตัวอย่างการคำนวณที่ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และอ้างอิงตามตำราและมาตรฐานสากลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานในด้านการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังข้อมูลเพิ่มเติม : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว