การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

หนังสือประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 4 บทความใหม่ศึกษาเปรียบเทียบ จอมพล สฤษดิ์ และ พ.ต.ท.ทักษิณ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ


รายละเอียด : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

หนังสือ การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ของ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ตั้งแต่พิมพ์ออกมา กล่าวได้ว่าเป็นคู่มือของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยชิ้นสําคัญแห่งยุค และยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่จนถึงวันนี้ คําว่า “พ่อขุนอุปถัมภ์” หรือ “พ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ” หรือ “แบบเผด็จการ" ได้เป็นคําสําคัญ ที่เราสามารถมองเห็นทั่วไปในการอธิบายลักษณะผู้นําและการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมาในสื่อสาธารณะ ในการพูดคุยทางวิชาการ อันเป็นตัวอย่างเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ ในสังคมความรู้ของไทย

การเข้าใจอย่างละเอียดต่อระบบเผด็จการสมัยจอมพลสฤษดิ์ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความปรารถนาของผู้นําบางคนในปัจจุบัน ที่พยายามหาทางสร้างความนิยมจากประชาชนด้วยวาทกรรมว่าตนเป็นแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” หรือ “แบบสฤษดิ์” ด้วยข้ออ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของประเทศ เพราะความเข้าใจนี้จะเปิดทางให้เส้นทางสู่สังคมประชาธิปไตยตามหลักสากลคนเท่ากันเป็นจริงมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเราทุกคน

ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต


คำนำ : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

หนังสือ การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ ของทักษ์ เฉลิมเตียรณ คือการฉีกแยกมายาคติของความเข้าใจต่อความคิดความเชื่อที่ว่า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์คือผู้นําบารมีที่เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ ทั้งได้รับการยกย่องและฝันถึงจากคนไทยในอดีตนั้น แท้ที่จริงแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นกระบวนการสร้างขึ้นของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เพื่อแสวงหาความชอบธรรมทางการเมืองในบริบทของการต่อสู้ขับเคี่ยวทั้งอํานาจ และผลประโยชน์จากกลุ่มฝ่ายต่างๆ ในหมู่ชนชั้นนําทหาร ชนชั้นนําราชการ และสถาบันการเมืองต่างๆ ของการเมืองไทยในขณะนั้น และในบริบทของสงครามเย็นที่ไทยได้เข้าสู่วงเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่หนุนช่วยรัฐ เผด็จการทหารในทุกๆ ด้าน การเข้าใจอย่างละเอียดต่อระบบเผด็จการสมัย จอมพล สฤษดิ์ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความปรารถนาของผู้นําบางคนในปัจจุบัน ที่พยายามหาทางสร้างความนิยมจากประชาชนด้วยวาทกรรมว่าตนเป็นแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” หรือ “แบบสฤษดิ์” ด้วยข้ออ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของประเทศ เพราะความเข้าใจนี้จะเปิดทางให้เส้นทางสู่สังคมประชาธิปไตยตามหลักสากลคนเท่ากันเป็นจริงมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเราทุกคน

ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต


สารบัญ : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

  • บทที่ 1 การกลับมาสู่ความเป็นผู้นำทางการเมืองของคณะทหารภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  • บทที่ 2 สามทหารเสือ (พ.ศ.2491-2500)
  • บทที่ 3 การแสวงหาความชอบธรรมทางการเมือง
  • บทที่ 4 การนำเอาระบบการปกครองแบบสฤษดิ์มาปฏิบัติ : การเป็นผู้นำโดยอาศัยคุณสมบัติส่วนตัว
  • บทที่ 5 การใช้ระบบจอมพล สฤษดิ์ : การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยและผลกระทบจากพลังการเมืองระหว่างประเทศ
  • บทที่ 6 บทบาทของระบบราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบของจอมพล สฤษดิ์
  • บทที่ 7 บทสรุป

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ