ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

จุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นคำอธิบายและคำบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาบัณฑิต ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทฤษฎีดนตรี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

260.00 บาท

208.00 บาท

"คุณประหยัดไป 52.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

หนังสือ "ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (Western Music Theory)" เล่มนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท เริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงวิธีการสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด รวมทั้งความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างคอร์ดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีตะวันตก สำหรับการจัดวางเนื้อหาในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม ทั้งนี้การจัดเรียงลำดับเนื้อหาภายในเล่ม เป็นไปตามความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนของผู้เขียน ซึ่งครูผู้สอนอาจพิจารณาจัดเรียงลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหนังสือเล่มนี้ หรือหากผู้สอนพิจารณาเห็นว่าบางประเด็นอาจยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มเรียน เช่น บทที่ 7 บันไดเสียงอื่น โมด และการทดเสียง ก็สามารถข้ามไปก่อนได้เช่นกัน เมื่อผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนมีความพร้อมแล้ว ก็นำมาสอนในภายหลัง

ส่วนแบบฝึกหัดตอนท้ายของแต่ละบท ครูผู้สอนอาจอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นสลับกับการทำแบบฝึกหัดได้ ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอน สำหรับผู้อ่านทั่วไป ผู้เขียนแนะนำให้พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาในบทนั้น ๆ ก่อน จากนั้นจึงเริ่มต้นทำแบบฝึกหัด โดยถ้าผู้อ่านไม่สามารถตอบคำถามแต่ละข้อได้ ให้กลับไปทบทวนประเด็นนั้น ๆ ทีละประเด็นอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้เขียนกำลังอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ "ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก (Western Music in Theory and Practice)" พร้อมคำเฉลยซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือทฤษฎีดนตรีตะวันตกเล่มนี้ได้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น เนื่องจากแบบฝึกหัดที่บรรจุในหนังสือดังกล่าวมีจำนวนบท และเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเล่มนี้

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น


สารบัญ : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

  • บทที่ 1 การบันทึกโน้ต
  • บทที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของจังหวะ
  • บทที่ 3 จังหวะ
  • บทที่ 4 บันไดเสียงและกุญแจเสียงเมเจอร์
  • บทที่ 5 ขั้นคู่
  • บทที่ 6 บันไดเสียงและกุญแจเสียงไมเนอร์
  • บทที่ 7 บันไดเสียงอื่น โมด และการทดเสียง
  • บทที่ 8 โครงสร้างทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด
  • บทที่ 9 ไดอะทอนิกทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด


รีวิวโดยนักเขียน : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

หนังสือ "ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (Western Music Theory)" เล่มนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นคำอธิบายและคำบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาบันฑิต ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทฤษฎีดนตรี โดยอาจใช้สำหรับการเรียนการสอน 1-2 ภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้เขียนพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือผู้อ่านที่สนใจสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหา แบบฝึกหัดท้ายบท และคำเฉลยในภาคผนวกท้ายเล่ม ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยมีครูผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งสามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ในกรณีที่มีข้อสงสัย สำหรับผู้อ่านทั่วไป ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำอธิบาย ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และคำเฉลยแบบฝึกหัด จะช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การทดสอบตนเองด้วยการทำแบบฝึกหัดก่อนดูเฉลย แบบฝึกหัดท้ายเล่ม จะช่วยให้เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นข้อมูลเพิ่มเติม : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (WESTERN MUSIC THEORY) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว