ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

330.00 บาท

264.00 บาท

"คุณประหยัดไป 66.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEN Natural Resource and Environment) ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศกัมพูชา ลาว บรูไน สิงคโปร์ เมียนม่าร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อันจะนำไปสู่การจัดการปัญหาและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนแบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคอาเซียนต่อไป


สารบัญ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

  • บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
  • บทที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรกัมพูชา
  • บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • บทที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนการาบรูไนดารุสซาลาม
  • บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสิงคโปร์
  • บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • บทที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสหพันธรัฐมาเลเซีย
  • บทที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  • บทที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • บทที่ 10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • บทที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรไทย
  • ฯลฯ


รีวิวโดยนักเขียน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน เป็นรายวิชาหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศลาว ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การจัดการปัญหาและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนแบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศภูมิภาคอาเซียนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทราข้อมูลเพิ่มเติม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว