English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

รวมคำศัพท์อังกฤษ-ไทยกว่า 15,000 คำ และคำศัพท์ไทย-อังกฤษอีกกว่า 12,000 คำ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

225.00 บาท

191.25 บาท

"คุณประหยัดไป 33.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

หนังสือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษฉบับนี้ ได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสําคัญมากในสังคมโลกยุคปัจจุบัน เนื้อหาในหนังสือได้รวบรวมคําศัพท์ที่จําเป็นสําหรับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ-ไทยไว้กว่า 15,000 คําและภาษาไทยอังกฤษไว้กว่า 12,000 คํา โดยจัดเรียงคําศัพท์ตามลําดับอักษร A-Z, ก-ฮ ในการอ่านคําศัพท์ได้เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องพร้อมระบุหน้าที่ของคําภาษาอังกฤษ (Part of Speech) เพื่อให้นําไปใช้งานได้สะดวก และแถบดัชนีตัวอักษรทําให้ค้นหาคําศัพท์ที่ต้องการได้ง่าย

สุดท้ายเป็นภาคผนวกได้รวบรวมสุภาษิต สํานวนไทย-อังกฤษ ที่จําเป็นไว้กว่า 400 สํานวน และคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้งานซึ่ง ถูกจัดไว้เป็นหมวดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาใช้งาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป

ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส


สารบัญ : English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
   • เทียบอักษรอังกฤษ - ไทย
   • เทียบเสียงสระอังกฤษ - ไทย
   • พยัญชนะผสมพยัญชนะ
   • สระผสมสระ
   • สระผสมพยัญชนะ
  • ชนิดของคำ
   • Noun (คํานาม)
   • Pronoun (คําสรรพนาม)
   • Verb (คํากริยา)
   • Adjective (คําคุณศัพท์)
   • Adverb (คํากริยาวิเศษณ์)
   • Preposition (คําบุพบท)
   • Conjunction (คําสันธาน)
   • Interjection (คำอุทาน)
   • ความหมายของคําย่อ

เนื้อหาปกหลัง : English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

รวมคําศัพท์อังกฤษ-ไทยกว่า 15,000 คํา และคําศัพท์ไทย-อังกฤษอีกกว่า 12,000 คํา โดยจัดเรียงตามลําดับอักษร A-Z และ ก-ฮ เพื่อให้ค้นหาศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สํานวนไทย-อังกฤษกว่า 400 สํานวน และศัพท์หมวดภาษาอังกฤษที่นิยมใช้อีกจํานวนมาก...ข้อมูลเพิ่มเติม : English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : English-Thai Thai-English Dictionary ทันสมัยล่าสุด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว