รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

ประกอบด้วย ระเบียบการสอบแข่งขันประจำปี พ.ศ.2561, ข้อสอบและเฉลยวิธีคิดวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ
จำนวน :

1

75.00 บาท

71.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

วิธีการจัดสอบแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์นับเป็นกลยุทธ์กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ทางกลุ่มคณะผู้จัดทําเฉลย (New Teacher Group) และฝ่ายวิชาการสํานักพิมพ์เดอะบุคส์ ได้เฝ้าติดตามรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ มายาวนานหลาย ๆ ปี และพิจารณาเล็งเห็นว่า เนื้อหาของข้อสอบที่นํามาใช้แข่งขันในแต่ละข้อแต่ละปี มีความท้าทาย น่าคิด มีประเด็นที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และใช้ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์มาแก้โจทย์ปัญหาจึงจะบรรลุผลสําเร็จได้ ข้อสอบจึงน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทําเฉลยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา” ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี พ.ศ. 2555-2560 จะอํานวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ ให้ได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคํานวณ และวิธีการแก้ปัญหาจากการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ ต่อไปด้วย

New Teacher Group และฝ่ายวิชาการสํานักพิมพ์เดอะบุคส์


สารบัญ : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

  • ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการตีทษา 2555
  • เฉลยและเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556
  • เฉลยและเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
  • เฉลยและเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
  • เฉลยและเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
  • เฉลยและเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
  • เฉลยและเฉลยละเอียด

เนื้อหาปกหลัง : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

แนะนำหนังสือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียน และสอบคัดเลือกเข้า ม.1ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2555-2560 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว