คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

ฝึกทักษะ กระบวนการคิด กับแบบฝึก แบบทดสอบ และโจทย์ปัญหาความเข้าใจ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

คณิตศาสตร์นับเป็นวิชาสําคัญยิ่งในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาต้องวางรากฐานในการเรียนการสอนให้ถูกต้อง และวิชานี้ตามหลักสูตรประถมศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มทักษะ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ และมีรูปแบบตัวอย่างที่หลากหลาย และมากพอกับการฝึกจนเกิดความชํานาญแม่นยํา และรวดเร็ว เมื่อผู้เรียนมองโจทย์หรือปัญหาสามารถคิดหาวิธีทํา และหาคําตอบได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือภายในเวลาที่กําหนด การมีประสบการณ์ในการทําแบบฝึกคณิตศาสตร์ครบถ้วนในกระบวนความคิด จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีแบบฝึกจํานวนมากพอที่จะทําให้ผู้เรียนซึมซาบไปโดยอัตโนมัติ แต่แบบเรียนที่โรงเรียนทั้งหลายใช้กันอยู่มีข้อจํากัดด้วยเวลาที่จําเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรยังไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความชํานาญหรือเก่งคณิตศาสตร์ ตามเจตนารมณ์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน

ผู้เขียนจึงได้จัดทํา “แบบฝึกหัดคณิตคิดเลขเร็ว” ชุดนี้เพื่อสนองเจตนารมณ์และแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้น แบบฝึกนี้จะมีทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งก่อนจะนํามาตีพิมพ์ ผู้เขียนได้นําไปใช้จริงๆ มาแล้ว 3 ปี และแบบฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนของผู้เขียนได้รับเหรียญทองในการสอบแข่งขันคิดเลขเร็วในระดับกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนเห็นว่าแบบฝึกนี้ช่วยให้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นจากผู้ที่ชอบทําคณิตศาสตร์ก็จะช่วยทําด้วยความสนุกสามารถคิดหากระบวนการคิดได้ด้วยตนเอง เมื่อฝึกมาก ๆ ทําบ่อยๆ ในที่สุดก็จะเรียนคณิตศาสตร์เก่งขึ้น และเป็นผลพลอยได้ให้เรียนวิชาอื่น ๆ ดีตามไปด้วย นับเป็นวิธีการสร้างความสําเร็จแก่ตนเอง และเป็นที่พึงพอใจของครู ผู้ปกครอง อีกด้วย

อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สารบัญ : คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

  • คำแนะนำการใช้
  • ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์
  • คณิตคิดเลขเร็ว ป.6
  • โจทย์ทดสอบการคิดเลขเร็ว
  • โจทย์ปัญหาสและความเข้าใจ
  • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ของโรงเรียนรัฐบาล แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมปลายของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 1-5
  • คณิตศาสตร์ต้องรู้
  • สูตรต่าง ๆ ที่ต้องจำ
  • มาตราต่าง ๆ

เนื้อหาปกหลัง : คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

"ฝึกให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ รวดเร็ว"

 • ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน
 • เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบแข็งขัน ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิต คิด เลข เร็ว ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิต คิด เลข เร็ว ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว