จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

เพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาลและนักศึกษาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาลเล่มนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาลและนักศึกษาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ในครั้งแรกได้จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2549 จํานวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552 จํานวน 1,000 เล่ม จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 จํานวน 1,200 เล่ม จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 จํานวน 1,200 เล่ม ในครั้งนี้ได้พัฒนาปรับปรุงตําราวิชาจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาโดยได้ปรับปรุง ตรวจสอบเนื้อหาและมีการปรับเนื้อหาบางส่วนให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการที่ก้าวหน้าเป็นลําดับ ตลอดจนเพิ่มภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และการเขียนอ้างอิงให้ทันสมัย

จินตนา อาจสันเที๊ยะ


สารบัญ : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 แบคทีเรียพื้นฐาน
  • บทที่ 3 แบคทีเรียแกรมลบที่สำคัญทางการแพทย์
  • บทที่ 4 แบคทีเรียแกรมบวกที่สำคัญทางการแพทย์
  • บทที่ 5 แบคทีเรียอื่น ๆ ที่สำคัญทางการแพทย์
  • บทที่ 6 การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
  • บทที่ 7 ไวรัสวิทยา (Virology)
  • บทที่ 8 เชื้อรา (Mycology)
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล เป็นตําราเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และภูมิคุ้มกันวิทยาที่จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนภาวะเบี่ยงเบนทางภูมิคุ้มกันเช่นภาวะภูมิไวเกินภาวะออโตอิมมูน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ และวิทยาภูมิคุ้มกันของเนื้องอก ในรายละเอียดของเนื้อหาจะเน้นสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลต้องและควรมีความรู้เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถอธิบายตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับผู้ป่วยและญาติได้ในขอบเขตของการพยาบาลบนพื้นฐานความรู้ของวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล เล่มนี้เหมาะสําหรับพยาบาล นักศึกษาพยาบาลและ นักศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประกอบการเรียนการทํางาน หรือการศึกษาต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสําหรับพยาบาล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว