แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแนวข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ เทียบเคียงกับแนวข้อสอบที่ออกบ่อยในการสอบแต่ละครั้ง ใกล้เคียงแนวข้อสอบที่ใช้สอบในสนามสอบจริงมากที่สุด
จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

การได้เข้าทํางานในองค์กรตํารวจที่มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง ถือเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนเกือบทุก ๆ คน ทําให้มีผู้ต้องการสอบนายสิบกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งแม้ทุกปีจะมีการเปิดสอบอยู่เสมอ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าทํางานซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อเข้าทํางานนั้นมีอยู่สูง สวนทางกับอัตราการรับซึ่งน้อยกว่าหลายเท่า สํานักพิมพ์ ร่วมกับอาจารย์ และคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ มีความชํานาญ เป็นผู้วิเคราะห์แนวข้อสอบ จึงได้ร่วมกันจัดทําหนังสือแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา เพิ่มโอกาสที่จะสอบเข้าทํางานได้อย่างมาก

ครูอาร์ตติวเตอร์ และทีมงาน


สารบัญ : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

  • Part 1 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดคำนวณ
  • เฉลยความสามารถทั่วไปด้านการคิดคำนวณ
  • Part 2 ความสามารถทั่วไปด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • เฉลยความสามารถทั่วไปด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • Part 3 วิชาภาษาไทย
  • เฉลยวิชาภาษาไทย
  • Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  • เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
  • Part 5 ศาสนา สังคม วัฒนธรรม
  • เฉลยศาสนา สังคม วัฒนธรรม
  • Part 6 วิชาความรู้ กฎหมายเบื้องต้น
  • เฉลยวิชาความรู้ กฎหมายเบื้องต้น

เนื้อหาปกหลัง : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

การสอบนายสิบตํารวจนั้น เป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูง เพราะมีคนจํานวนมากต้องการที่จะเข้ามาทํางานในสายงานนี้ แต่เนื่องด้วยการจัดสอบแต่ละครั้ง มีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้มีผู้สมัครจํานวนไม่น้อยไม่สามารถสอบให้ผ่านได้ ตลอดจนผู้ที่ต้องการสอบนายสิบนั้น มีทุนความรู้ที่แตกต่างกัน หากใครมีทุนความรู้ที่มาก และสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการออกข้อสอบแนวไหน ประมาณใด โอกาสที่จะสอบเข้าทํางานได้อย่างประสบผลสําเร็จก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ หากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ทํางานแล้ว และผู้เริ่มต้นทํางาน ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน การเตรียมตัว เตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก ทางสํานักพิมพ์จึงร่วมกับคณาจารย์ ผู้มีความชํานาญในการกวดวิชาให้ผู้สอบนายสิบ สอบผ่านมาแล้วจํานวนมาก สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุมที่สุดทุกหมวดวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ เพื่อให้ทุกท่านสอบได้รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

สถิติที่ทางทีมงานได้ทําการวิเคราะห์ออกมาถึงสิ่งที่จะทําให้สอบได้ หรือสอบไม่ได้ นั่นก็คือแนวข้อสอบในการทดลองทํา ทดลองทบทวน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าข้อสอบจะออกไปในแนวทางไหน ในขณะที่ผู้ที่เข้าสอบก็ไม่รู้ว่าจะทบทวนทําแบบฝึกหัดอย่างไร หรือต้องเน้นในเนื้อหาใด จึงจะสามารถสอบได้

เมื่อเราได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางทีมงานจึงได้ทําการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อยในแต่ละครั้งที่มีการประกาศสอบ มาทําการจัดหมวดหมู่ กลั่นกรอง จนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นแนวข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด หรือใกล้เคียงกับข้อสอบที่แท้จริงที่สุดในการสอบแต่ละครั้งขึ้นมา ที่ทุกท่านสามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอน

นักรบ พิมพ์ขาว บรรณาธิการสํานักพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แนวข้อสอบ นายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน