เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

เพื่อประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเงินและการธนาคาร
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร


รายละเอียด : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

ตํารา “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร รวมไปถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในระบบการเงินและการธนาคารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนในระดับอุดมศึกษาทั่วไป และมีความทันสมัยกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยเรียบเรียงเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ซึ่งเนื้อหาสําคัญประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงิน วิวัฒนาการของเงินและมาตรฐานเงินตรา ทฤษฎีปริมาณเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เครดิตและหนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน ธนาคารพาณิชย์ การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมไปถึงธนาคารกลาง

นิกร น้อยพรม


สารบัญ : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงิน
  • บทที่ 2 วิวัฒนาการของเงินและมาตรฐานเงินตรา
  • บทที่ 3 ทฤษฎีปริมาณเงิน
  • บทที่ 4 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
  • บทที่ 5 เครดิตและหนี้
  • บทที่ 6 ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
  • บทที่ 7 นโยบายการเงิน
  • บทที่ 8 การเงินระหว่างประเทศ
  • บทที่ 9 ธนาคารพาณิชย์
  • บทที่ 10 การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

เนื้อหาปกหลัง : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

หนังสือ “เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการเงินและการธนาคาร ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาและให้ข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทั่วไป อีกทั้งได้สอดแทรกแนวคิดและมุมมองทางการเงินการธนาคารใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยเหมาะกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางานในอนาคต รวมไปถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยเรียบเรียงเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ เนื้อหาสําคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงิน วิวัฒนาการของเงินและมาตรฐานเงินตรา ทฤษฎีปริมาณเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน เครดิตและหนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน ธนาคารพาณิชย์ การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารกลาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร