คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)

เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และผู้ที่ต้องการศึกษาคันจิระดับต้นถึงกลางทุกคน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)

คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)

หนังสือคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition] เป็นหนังสือเรียนคันจิเล่มต่อของ คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับคันจิและคําศัพท์คันจิระดับต้นถึงกลางที่ใช้บ่อย คันจิและคําศัพท์คันจิในหนังสือเล่มนี้รวบรวมมาจากตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และจากรายการคําศัพท์และคันจิในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้นจํานวน 316 ตัว และ 491 คํา ตามลําดับ

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 30 Unit โดยใน Unit 21-25 ผู้เรียนจะได้ทบทวนคันจิและคําศัพท์คันจิที่เคยศึกษาไปแล้วจากหนังสือคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] และตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และตั้งแต่ Unit 26 เป็นต้นไป ผู้เรียนจะได้ศึกษาคันจิและคําศัพท์คันจิใหม่ที่ปรากฏในตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 แบบบทต่อบท พร้อมแบบฝึกหัดทุกบท

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

 


เนื้อหาปกหลัง : คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)

 • ใช้ศึกษาคันจิที่ปรากฏในตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 จํานวน 316 ตัว และคําศัพท์คันจิ จํานวน 491 คํา
 • มีวิธีเขียนคันจิ ตัวอย่างการใช้คันจิ และแบบฝึกหัดจํานวนมาก ช่วยให้การเรียนรู้และจดจําคันจิเป็นเรื่องง่าย
 • ท้ายเล่มมีคําแปลภาษาไทย และ "ส่วนเสริมความเข้าใจ" ที่รวบรวมข้อมูลควรรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคันจิและคําศัพท์คันจิ เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม
 • ตั้งแต่ Unit 26 เป็นต้นไป เนื้อหาจะสอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบทในตําราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 แบบบทต่อบท สามารถใช้ศึกษาควบคู่กันไปได้ทันที


ข้อมูลเพิ่มเติม : คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว