คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

อ่านน้อยข้อสอบยาก อ่านมากข้อสอบง่าย เนื้อหาครอบคลุมทุกหมวดที่ใช้สอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู เล่มนี้ เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เหมาะสําหรับเป็นหนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการ เป็นครูผู้ช่วยทุกสาขาวิชา เนื้อหาและแนวข้อสอบจะถูกแบ่งจากกันอย่างชัดเจน เพราะจากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่าการอ่านหนังสือสอบภาคความรู้ความสามารถวิชาการศึกษา (ภาค ข) เนื้อหาที่อ่านต้องเรียงลําดับและมีความสอดคล้องเป็นเรื่องๆ เพราะจะทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและนําไปใช้ในสนามสอบได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลอัพเดทให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดจึงรับประกันได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน นําข้อมูลไปใช้ได้อย่างแน่นอน เพราะในอดีตหลายครั้งที่ผู้เขียนหยิบหนังสือตําราขึ้นมาอ่านแล้วมีเนื้อหาที่ย่อสั้นกระชับในตอนต้น ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจเนื้อหาครบทุกส่วน ผู้เขียนจึงนําปัญหาที่พบเหล่านั้นมาแก้ปัญหาด้วยการรวบรวม เรียบเรียง ให้ครบเป็นประเด็นสําคัญ ดังนั้นจึงหวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างคุ้มค่า

ชาญวิทย์ ศรีอุดม ค.บ.


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

  • ปรัชญาการศึกษา
   • สาขาของปรัชญา
   • ปรัชญาพื้นฐาน
   • ปรัชญาการศึกษา
  • สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ภาค ข. วิชาการศึกษา
   • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
   • หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

 

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข นี้ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ในการสอนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยมานาน เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้ศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาหลักๆประกอบด้วย

 • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 • หลักการสอนที่เน้นการสอนวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 • จิตวิทยาและการแนะแนว, การพัฒนาผู้เรียน, การบริหารจัดการชั้นเรียน, การวิจัยทางการศึกษา
 • สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข : ชุดพิชิตข้อสอบบรรจุครู