การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถนำสถิติไปใช้งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
จำนวน :

1

275.00 บาท

261.25 บาท

"คุณประหยัดไป 13.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

หนังสือ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows เป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถนำสถิติไปใช้งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นหนังสือที่ต่อเนื่องกับหนังสือ "การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล " ของผู้เขียน ซึ่งทั้งสองเล่มใช้ประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิจัยธุรกิจ และการวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึงให้นิสิต นักศึกษา สามารถนำสถิติไปใช้ได้ถูกต้อง ในการทำงานค้นคว้า วิจัย และวิทยานิพนธ์

หนังสือ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows ได้รวบรวมเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ เช่น Factor analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Cluster Analysis, MANOVA, ANCOVA, Weighted Regression, Two Stage Least Square Regression เป็นต้น

หนังสือ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows ได้รับอนุญาตจากบริษัท SPSS ในการใช้โปรแกรม SPSS Windows เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และในการเขียนวิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Windows พร้อมตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ โดยได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา


สารบัญ : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

  • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
  • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Factpor Analysis
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis)
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
  • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค Cluster Analysis
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (MANOVA)
  • บทที่ 8 Multidimensional Scaling
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows