เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

เรียนรู้พัฒนาการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

รวบรวมที่มาของปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ตัวอย่างพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริที่นำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน สำหรับภาคเกษตร และสำหรับภาคธุรกิจ แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างรากฐานสังคมไทยให้มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


สารบัญ : เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

  • บทที่ 1 วิกฤตเศรษฐกิจ.. สู่แนวความคิดแบบพอเพียง
  • บทที่ 2 ประมวลพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียง
  • บทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง.. จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
  • บทที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย "ทฤษฏีใหม่"
  • บทที่ 5 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง:ภาคครัวเรือนและชุมชน
  • บทที่ 6 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง:ภาคธุรกิจ
  • บทที่ 7เศรษฐกิจพอเพียงในยุคประเทศไทย 4.0
  • บทที่ 8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12:การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • บทที่ 9 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  • บทที่ 10 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนสื่อสังคมออนไลน์


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

หนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0" กล่าวถึงที่มาของปัญหาด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย ตัวอย่างพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริที่นำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน สำหรับภาคเกษตร และสำหรับภาคธุรกิจ แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสนความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างรากฐานสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนง

สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว