เก่ง ก ไก่ abc 123 (ปรับปรุงใหม่-ปกขาว)

ครบถ้วนในเล่มเดียว! พยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข ต้วช่วยสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียน-อนุบาล ครอบคลุมทักษะอ่านเขียนเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ ฝึกอ่าน ฝึกท่องได้คล่องแคล่ว, ฝึกคัด ฝึกเขียนตามรอยเส้นประ, ฝึกสมองกับเกมสนุกสุดสร้างสรรค์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

65.00 บาท

61.75 บาท

"คุณประหยัดไป 3.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่ง ก ไก่ abc 123 (ปรับปรุงใหม่-ปกขาว)

เก่ง ก ไก่ abc 123 (ปรับปรุงใหม่-ปกขาว)

การฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยนั้น สามารถทำได้ด้วยการใช้หนังสือแบบฝึกหัดซึ่งออกแบบมาสำหรับให้เด็กได้ฝึกฝนเพื่อเสริมการเรียนรู้ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ ปูพื้นฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกอ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ, กิจกรรมน่าสนใจ หลายรูปแบบ ท้าทายความสามารถและดึงดูดความสนใจ ทั้งในส่วนรูปเล่มและเนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือ เป็นการเสริมแรงพลังในการทำแบบฝึกหัดต่อไป, มีจุดมั่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน หากเด็กฝึกคัดและทำกิจกรรมในเล่มเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน, สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมในหนังสือไปสู่การเรียนรู้ที่กว้างไกลออกไป ทำให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งสามารถนำความรู้ดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่ง ก ไก่ abc 123 (ปรับปรุงใหม่-ปกขาว)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่ง ก ไก่ abc 123 (ปรับปรุงใหม่-ปกขาว) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว