คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

เจาะเนื้อหาและระเบียบ ความรู้ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรง โดยทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ ความรู้ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหา การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

  • ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
  • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
  • ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
  • ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER  

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4 

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
TOEFL, TOEIC, IELTS 
GMAT, GRE.SAT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร