การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้นตามวิถีชีวิต จึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากสื่อ จากชุมชน และจากแหล่งความรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต
จำนวน :

1

140.00 บาท

133.00 บาท

"คุณประหยัดไป 7.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือก เพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตให้ก้าวหน้าได้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัยในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เนื้อหาและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และบทวิเคราะห์การศึกษาตามอัธยาศัย


สารบัญ : การศึกษาตามอัธยาศัย

  • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาตามอัธยาศัย
  • บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • บทที่ 3 เนื้อหาและประสบการณ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
  • บทที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
  • บทที่ 5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • บทที่ 6 บทวิเคราะห์การศึกษาตามอัธยาศัย
  • ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของการศึกษาตามอัธยาศัยกับแต่ละช่วงวัย
  • ภาพที่ 5.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นพื้นฐานความต้องการอื่น ๆ และแหล่งเรียนรู้


ข้อมูลเพิ่มเติม : การศึกษาตามอัธยาศัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาตามอัธยาศัย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว