คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบ พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า และมีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชุดคู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้ประกอบเนื้อหา พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบพร้อมเจาะข้อสอบ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ เนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • วิชาที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
 • วิชาที่ 2 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
  • เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540
  • นโยบายรัฐบาล
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ
  • เจาะข้อสอบ การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
  • เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์
  • เจาะข้อสอบ การใช้ภาษาไทย

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER  

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4 

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
 • TOEFL, TOEIC, IELTS 
 • GMAT, GRE.SAT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ