คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร

ทำหน้าที่นิติกรและตรวจสอบสำนวนอัยการ สาย นก.2
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่นิติกรและตรวจสอบสำนวนอัยการ สาย นก.2

คู่มือเตรียมสอบ / คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียง คู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรการสอบ ความรู้ เนื้อหาสาระมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลักสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร

  • เก็งข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • เฉลยคำตอบ
  • พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • เก็งข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
  • เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • เก็งข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน วิะีพิจารณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
  • เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
  • เก็งข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เก็งข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • เก็งข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • เก็งข้อสอบ ภาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
  • เก็งข้อสอบ ภาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รองสารวัตร