การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่กาคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธืภาพ เนื้อหาสาระในหนังสือ การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้ เล่มนี้ แบ่งออกเป็น 15 บท ตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รายละเอียดในเชิงการอธิบายและการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วนเพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Live Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Live Market ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%*
จำนวน :

1

350.00 บาท

297.50 บาท

"คุณประหยัดไป 52.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้

การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้

"การศึกษา" เป็นกลไกหลักสำคัญและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้การศึกษาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้ การต่อยอด และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสาะแสวงหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบ


สารบัญ : การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้

  • บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
  • บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
  • บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 5 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
  • บทที 6 การออกแบบการวิจัย
  • บทที 7 การเลือกตัวอย่าง
  • บทที 8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติบรรยาย
  • บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติอ้างอิง 


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิจัยทางการศึกษา แนวคิดและการประยุกต์ใช้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว