โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุน การจัดการตนเอง

โรคเบาหวานเป็นปัยหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัยของประเทศเนื่องจากก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อสุขภาพ ความผาสุก เศรษฐฐานะ สมรถภาพการทำงานและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ซึ่งผลเสียเหล่านี้มีจำกัดเฉพาะต่อผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยและสังคมประเทศชาติรวมด้วย ดังนั้น การป้องกันโรคและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดการสำคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียและผลกระทบเหล่านี้ได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุน การจัดการตนเอง

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุน การจัดการตนเอง

หนังสือ “โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักๆ โดยเน้นเนื้อหาส่วนแรกจะครอบคลุมการป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร และเนื้อหาส่วนที่ 2 จะครอบคลุมการสนับสนุนการจัดการตนเองรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึงแนวทางการจัดบริการด้านการสนับสนุนการจัดการตนเองในสถานบริการสุขภาพ โดยคณะผู้แต่งได้เรียบเรียงขึ้นจากการทบทวนองค์ความรู้ในระดับสากลและจากการมีประสบการณ์ตรงผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งหลักการ/แนวคิดและวิธีการเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับทั้งต่อนิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาทำความเข้าใจองค์ความรู้ด้านนี้ และต่อบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องการทราบแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรข้อมูลเพิ่มเติม : โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุน การจัดการตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การป้องกันและการสนับสนุน การจัดการตนเอง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว