คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

 • ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป
 • ความรู้ด้านงานสารบรรณ
 • ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูง
 • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

  ?         ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่

  ?         ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป

  ?         การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

  ?         การบริหารทั่วไป

  ?         ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

  ?         เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

  ?         เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

  ?         ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

  ?         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  ?         Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

  ?         Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

  ?         Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

  ?         Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

  ?         เจาะข้อสอบ การจัดการทั่วไป

  ?         เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

  ?         เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC, IELTS
 • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป เล่ม 4 การประปาส่วนภูมิภาค