คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ความรู้ทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และ
 • ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์การบุคคลภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

  • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  • ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์
  • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคล
  • เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.
  • เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.
  • เจาะข้อสอบ งานทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC, IELTS
 • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ