ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ (ทำแล้วดี)

การประหยัดอดออม เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เด็กๆ ควรฝึกตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เกิดนิสัยการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ใช่เพียงการอดออมเงินใส่กระปุกเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหาร ไม่ควรกินทิ้งกินขว้าง น้ำประปาและไฟฟ้าควรใช้อย่างประหยัด ไม่เปิดทิ้งไว้ ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของสิ่งของ เครื่องใช้ ให้ใช้อย่างรู้คุณค่า รู้จักเก็บรักษา เพื่อสามารถใช้ได้นานๆ
จำนวน :

1

95.00 บาท

86.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (9.47 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

การประหยัดอดออม เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เด็กๆ ควรฝึกตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เกิดนิสัยการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ใช่เพียงการอดออมเงินใส่กระปุกเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหาร ไม่ควรกินทิ้งกินขว้าง น้ำประปาและไฟฟ้าควรใช้อย่างประหยัด ไม่เปิดทิ้งไว้ ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของสิ่งของ เครื่องใช้ ให้ใช้อย่างรู้คุณค่า รู้จักเก็บรักษา เพื่อสามารถใช้ได้นานๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว