ไทยศึกษา (THAI STUDY)

หนังสือเรื่อง ไทยศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากความพยายามในการนำเสนอสาระ ประเด็น ขอบเขตความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไทย เพื่อใช้เป็นตำราการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องของไทย รวมถึงผู้สนใจใคร่รู้ในความเป็นไทยได้ใช้ศึกษาอย่างครอบคลุมทุกมิติ
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยศึกษา (THAI STUDY)


รายละเอียด : ไทยศึกษา (THAI STUDY)

ไทยศึกษา (THAI STUDY)

“ไทยศึกษา” เป็นการศึกษาถึงความเป็นไทยในหลากหลายมิติ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมบริบทต่างๆ ทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น ไทยศึกษาจึงเป็นการศึกษาในศาสตร์สาขาที่ว่าด้วยความเป็นไทยในลักษณะบูรณาการ "ไทยศึกษา" ไม่ใช่การศึกษาเพื่อให้ "รู้" แต่มุ่งหมายให้ "เข้าใจ" ความเป็นไทยในมิติแห่งคุณค่าที่มีอยู่ เพื่อทำความเข้าใจถูกต้องกับอดีต ยอมรับกับปัจจุบัน มุ่งมั่นวางอนาคตของชาติให้เกิดความมั่งคงและดำรงอยู่บนรากฐานของตนเอง นั่นคือ พื้นฐานความเป็นไทย


สารบัญ : ไทยศึกษา (THAI STUDY)

  • กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง "ไทยศึกษา"
  • ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
  • พัฒนาการของรัฐและอาณาจักรในประวัติศาสตร์ไทย
  • สังคมไทย
  • เศรษฐกิจไทย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ไทยศึกษา (THAI STUDY)